1300 woningen vrijgekomen door aanpak woonfraude

12.02.15
1300 woningen in 2014 vrijgekomen door aanpak woonfraude

Er zijn vorig jaar 920 corporatiewoningen en 360 particuliere huurwoningen vrijgekomen als gevolg van handhavingsacties. De meeste gevallen van woonfraude hadden te maken doorverhuur. De gemeente legde bovendien meer dan een miljoen euro aan dwangsommen en bestuurlijke boetes op. Deze cijfers staan in overzicht dat wethouder Ivens naar de raadscommissie Wonen en Bouwen stuurde.

Bij het Meldpunt Zoeklicht kwamen in 2014 een record aantal meldingen binnen: 1675, ruim honderd meer dan het jaar ervoor en vele honderden meer dan de jaren daarvoor. Die toename wordt deels veroorzaakt door intensievere communicatie en de nieuwe mogelijkheid van digitale melding. De meeste meldingen betroffen doorverhuur (688), gevolgd door illegale hotels (375) en drugsgerelateerde zaken. 38 meldingen hadden te maken met overlast vanwege vakantieverhuur (Airbnb en dergelijke).
De laatste twee jaar legt de gemeente veel meer boetes op. Volgens Ivens komt dat omdat het vorige college de nadruk heeft gelegd op de aanpak van excessen en huisjesmelkers. Het totaal aan opgelegde bestuurlijke boetes bedroeg in 2014 1.119.500 euro, enkele honderdduizenden minder dan het jaar ervoor. De wethouder meldt overigens niet in hoeverre de boetes ook daadwerkelijk zijn geïnd.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS