Overslaan en naar de inhoud gaan

1.177 nieuwe sociale huurwoningen erbij in gemeente Haarlemmermeer

Image

Voor de periode 2024 tot en met 2027 heeft de gemeente Haarlemmermeer met Ymere, Eigen Haard, Duwo, Woonzorg Nederland en Rochdale afspraken gemaakt over de bouw van 1.177 nieuwe sociale huurwoningen, inclusief de bouw van flexwoningen.
Het is voor het eerst dat de gemeente één set prestatieafspraken maakt met alle in Haarlemmermeer actieve corporaties en de twee huurderorganisaties. De prestatieafspraken zijn op basis van vrijwilligheid gemaakt, maar ze zijn volgens wethouder Steffens-Van de Water niet vrijblijvend. “Door de pijlen op dezelfde doelen te richten, zijn we gezamenlijk tot meer in staat. Dat is hard nodig in Haarlemmermeer, want we staan voor een grote woningbouwopgave.”

Rochdale heeft in het gezelschap een bijzondere positie. Op dit moment heeft deze corporatie geen bezit in Haarlemmermeer. Wél heeft ze plannen voor nieuwbouw van sociale huurwoningen in 2027. Haarlemmermeer heeft al eerder in de Metropoolregio Amsterdam afgesproken zijn uiterste best te doen om tot en met 2030 4.020 nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen. Tot en met 2027 zijn er nu afspraken voor 1.177 nieuwe sociale huurwoningen en tegelijkertijd spannen de gemeente en corporaties zich in om tussen 2028 en 2031 de overige 2.843 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren. 

Verder heeft de gemeente met de corporaties afspraken gemaakt over 21 nieuwe standplaatsen voor woonwagens. Ook heeft Ymere toegezegd voor eind 2027 de laatste sociale huurwoningen met een E, F of G-label te verbeteren.