Zaanstad participeert in Zaans warmtenet voor 2.200 woningen

25.02.2018
Image

Zaanstad wordt voor 44 procent eigenaar van het nog op te richten Warmtenetwerk Zaanstad BV. De stad steekt er 4,25 miljoen euro in. De deelneming is volgens het college noodzaak om dit alternatief voor aardgas van de grond te krijgen. Het warmtenet moet zo’n 2.200 huizen gaan voorzien van duurzame warmte. Naast Zaanstad nemen Alliander DGO en de Provincie Noord Holland deel. ENGIE is in het begin de warmteleverancier en de al vergunde biomassacentrale van Bio Forte wordt de warmtebron. De gemeenteraad besluit begin maart over het voorstel van het college.

Wethouder duurzaamheid Sanna Munnikendam: "We staan voor een cruciaal moment. Het blijkt dat deelname van de gemeente nodig is om dit initiatief van de grond te krijgen. Door nu lef te tonen kunnen we een belangrijke stap zetten in het verduurzamen van bestaande bouw in Zaanstad. Dat is belangrijk omdat er op dit moment nauwelijks alternatieven zijn voor grootschalige toepassing van duurzame energie voor bestaande bouw. En dat terwijl er, juist in de bestaande bouw, grote milieuwinst te behalen valt.".

Het Zaanse warmtenet garandeert de toekomstige klant een concurrerend tarief. Aan het Zaanse warmtenet worden in deze eerste fase ongeveer 2.200 woningen en enkele utiliteitsgebouwen aangesloten. Het gaat daarbij om bestaande gebouwen en nieuwbouw. Omdat de nieuwbouwplannen al ver gevorderd zijn hebben de ontwikkelaars aangedrongen op besluitvorming op korte termijn. Door het warmtenet hebben deze nieuwbouwwoningen lagere bouwkosten. Tegelijkertijd heeft het warmtenet deze nieuwbouw nodig om financieel haalbaar te worden. Ook voor de te bouwen biomassacentrale dringt de tijd: de subsidieafspraken met het Rijk verlopen op 1 april.
De gemeente verbindt aan zijn investering wel de commitment van andere partijen die nodig zijn om het warmtenet levensvatbaar te maken. Dat zijn ENGIE, Alliander DGO, het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland, Bio Forte, woningcorporaties en de betrokken VVE’s.

De corporaties ZVH, Parteon en Rochdale zijn al lange tijd in gesprek over de voorwaarden om over te stappen naar stadsverwarming. De corporaties stelden eisen op het gebied van duurzaamheid en betaalbaarheid. Bovendien wilden de corporaties zich maximaal voor vijftien jaar vastleggen. In mei 2017 sloten de corporaties een intentieovereenkomst met Zaanstad voor de ontwikkeling van het warmtenet.