Zaanse corporaties mogen gericht woningen toewijzen

08.05.13
Zaanse corporaties mogen gericht woningen toewijzen

Zaanse corporaties mogen de komende twee jaar in een bepaalde buurt, straat of complex met leefbaarheidsproblemen sturen in de woningtoewijzing. Zo heeft de gemeenteraad van Zaanstad in meerderheid uitgemaakt. Alleen GroenLinks en de SP hebben bezwaar tegen een dergelijk toewijzingsbeleid.
Het speciale toewijzingsbeleid richt zich op buurten die kampen met drugs- en geluidsoverlast, crimineel gedrag, aanwezigheid van hangjeugd en/of vervuiling van de omgeving. Parteon, ZVH, Rochdale en Eigen Haard zullen vooraf met de gemeente bespreken in welke buurt of straat dit speciaal moet gebeuren. Concrete buurten, straten of complexen moeten nog worden aangewezen.
Als eenmaal sprake is van passend toewijzen, dan zal via Woningnet specifiek worden gezocht naar huishoudens met voldoende inkomen, een samenstelling die past bij de grootte van de woning, de aanwezigheid van een Verhuurdersverklaring en de bereidheid medewerking te geven aan huisbezoeken door corporatiemedewerkers. Minimaal een keer per jaar.
Of de huurder voldoende past, wordt door de corporatie bepaald in een intakegesprek. De nieuwe huurder moet namelijk een positieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Alle personen van het huishouden moeten de bereidheid hebben mogelijke hinder te beperken. En huisvuil op de juiste dag aan te bieden. Van de volwassen leden van het huishouden wordt bovendien verwacht dat ze minimaal drie keer per jaar meehelpen in de buurt bij schoonmaakacties en buurtinitiatieven.
Mocht de corporatie er aan twijfelen of de potentiële huurder wel aan de extra verwachtingen kan voldoen, dan kan toewijzing van de woning simpelweg worden geweigerd. Of kan aanbieding van een woning elders binnen Zaanstad plaatsvinden. Die mogelijkheid is wel beperkt. Jaarlijks mag maar vijf procent van het totale aantal nieuwe verhuringen worden gebruikt om woningzoekenden naar een ander complex te bemiddelen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS