Overslaan en naar de inhoud gaan

Ymere: ruim een derde sociale huurders leeft in energiearmoede

Image

Circa 37 procent van de sociale huurders van Ymere leeft in energiearmoede. Dat blijkt uit eigen onderzoek van de woningcorporatie, naar buiten gebracht via NH Nieuws. Het gaat hier onder meer om inwoners in Haarlemmermeer, Weesp, Haarlem en Amsterdam. 'Energiearmoede' treedt volgens de gebruikte definitie op als een huishouden meer dan 10 procent van het besteedbaar inkomen aan energielasten uitgeeft.

Volgens Coen Springelkamp, woordvoerder van Ymere, ligt er een verband tussen het inkomen, de grootte van de woning en energiearmoede. Hoe lager het inkomen of hoe groter de woning en dus het energieverbruik, hoe groter de kans op energiearmoede. Zo ligt in Haarlem het percentage mensen dat moeite heeft met betalen het hoogst: maar liefst 39,5 procent. In Schalkwijk zorgen de relatief grote woningen en lage inkomens voor meer energiearmoede. Het energielabel van het huis lijkt volgens hem een kleinere rol te spelen in het energieverbruik.

Ymere bepleitte eerder al dat de overheid meer moet doen om huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen die door de stijging van de energieprijzen in financiële problemen komen. Naast de generieke belastingkorting voor iedereen beperkt de steun zich nu tot huishoudens met een inkomen tot 120 procent boven het sociaal minimum. Die krijgen een energietoeslag van maximaal 800 euro. Een effectieve én uitvoerbare maatregel om meer huishoudens met weinig inkomen te ontlasten, is volgens de corporatie alle huishoudens die huurtoeslag ontvangen een extra maand toeslag te geven.

Er zijn wel enige kanttekeningen te plaatsen bij het onderzoek van Ymere: de onderzoeksdata zijn verzameld op postcodeniveau in wijken waar de corporatie veel bezit heeft, en niet per huishouden. Per postcode (ook niet Ymere-bezit) is zo gekeken naar energieverbruik en energieprijzen eind 2021, huishoudensamenstelling, inkomen en vastgoedgegevens. 
Daarbij heeft de definitie van energiearmoede die Ymere gebruikt (10% besteedbaar inkomen) als nadeel dat hogere inkomens niet worden uitgesloten. Het werkelijke percentage zal kortom vermoedelijk (wat) lager uitvallen. Uit eerder onderzoek van de gemeente Amsterdam (OIS)  bleek dat in 2021 zo'n 28 procent van de laagste inkomens een energiequote heeft boven de 10 procent. Dat was nog voor de recente prijsstijgingen.