Overslaan en naar de inhoud gaan

WSW pleit voor opheffing Centraal Fonds Volkshuisvesting

Financieel en volkshuisvestelijk toezicht moeten gescheiden blijven, zo schrijft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in een afgelopen week gepresenteerde visie over wijziging van de toezichtstructuur. Zij wil het financieel toezicht zelf uitvoeren en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) kan worden opgeheven.
Het financieel en het volkshuisvestelijk toezicht moeten volgens het WSW los van elkaar worden gezien. Volkshuisvestelijke belangen zijn namelijk vaak in strijd met financiële belangen. Over de plaats van het volkshuisvestelijk toezicht spreekt het WSW zich niet uit.
Het financieel toezicht op woningcorporaties wil het WSW zelf op zich nemen. Vervolgens is er geen plaats meer voor het CFV. Nu doen beide instellingen veel ‘dubbel werk’. Het CFV heeft het financieel toezicht als wettelijke taak en het WSW heeft als waarborginstituut de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de financiële situatie van woningcorporaties. Dit dubbele werk levert volgens het WSW veel problemen op. Zo moeten de twee instituten de eisen die zij aan corporaties stellen op elkaar afstemmen. Dat kost volgens het WSW veel tijd en energie en levert onderling wrijving op. Ook kunnen verschillende meningen van het CFV en het WSW over de financiële situatie bij een corporatie leiden tot onduidelijkheid bij corporaties.
Het WSW staat verder een scheiding tussen beleid en toezicht voor: het financieel toezicht zou niet onder verantwoordelijkheid van de minister moeten plaatsvinden. De wetgever bepaalt in de visie van het WSW het regelgevend kader en het WSW zou moeten controleren of corporaties binnen dat kader blijven. De Nederlandsche Bank zou vervolgens erop moeten toezien dat het WSW zijn werk goed uitvoert.