Woonsector krijgt geen snelle oplossing voor stikstofprobleem

18.10.2019
Image

Het kabinet komt niet met een snelle oplossing voor de stagnerende vergunningverlening in de bouwsector. De complete woonsector had om een noodmaatregel gevraagd waarbij projecten die duidelijk onder een bepaalde stikstofwaarde blijven het zonder natuurvergunning konden stellen. De politiek bleek gister bij het Kamerdebat zwaar verdeeld over de juiste aanpak van het stikstofprobleem en neemt tot uiterlijk 1 december om met een uitgewerkt plan te komen. Het wil op dit moment niet boeren of juist de bouwers tegemoet komen.

De bouwsector is verantwoordelijk voor een geringe bijdrage aan het stikstofprobleem. Niettemin eisen provincies sinds de uitspraak van de Raad van State voor bijna elk project een natuurvergunning waarbij een uitgebreide berekening van de stikstofdepositie nodig is. De bouwsector stelde als noodmaatregel voor tijdelijk een 'drempelwaarde' voor de stikstofneerslag in te voeren (0,05 mol per hectare per jaar). Daardoor zouden veruit de meeste woningbouwprojecten gewoon kunnen doorgaan.

Bij boeren ontstond extra beroering omdat provinciebesturen in hun aanpak van de landbouw verder gingen dan minister Carola Schouten had bedoeld. De opvallende protestacties van de boeren zorgden ervoor dat de al dan niet gedwongen inkrimping van de veestapel het debat is gaan beheersen. Wat een oplossing nog ingewikkelder maakt is dat de coalitiepartijen zwaar verdeeld zijn over dit onderwerp. D66 pleit voor halvering van de veestapel. terwijl CDA en VVD tegenstander zijn van elke vorm van gedwongen sanering. Het kabinet neemt tot 1 december om met een uitgewerkt voorstel te komen.