Woon- en Erfpachtpartij gaat op in CDA

10.11.2017
Image

De kort geleden opgerichte Woon- en Erfpachtpartij houdt alweer op te bestaan. De partij gaat op in de Amsterdamse CDA. De erfpachtpartij heeft zich gerealiseerd dat het beter is het verzet tegen de erfpachtherziening niet te versplinteren. CDA-raadslid Diederik Boomsma heeft zich de laatste jaren laten kennen als een deskundige criticaster van de erfpachtherziening. Als het aan het CDA ligt, wordt de erfpacht wederom een belangrijk verkiezingsitem. De officiële kandidatenlijst van het CDA moet nog worden vastgesteld. Op dit moment is de CDA slechts met één zetel vertegenwoordigd in de raad. Lijsttrekker van de op 19 oktober gepresenteerde Woon-en Erfpachtpartij was ondernemer Jacques Klok. Hij was eerder voor de VVD actief in het toenmalige stadsdeel Zuideramstel. Hij richtte de partij op uit teleurstelling in de opstelling van VVD en D66.

Boomsma heeft zich als een terriër vastgebeten in het erfpachtsdossier. Deze week diende hij er nog een vraag over in. Hij wees op de tijdklem waarin huiseigenaren met een erfpachtcanon vallend onder AB1994 komen. Vanaf 1 januari blijken zij niet meer onder de oude regels verlengd te kunnen afkopen (vaak financieel voordelig), terwijl de gemeente in veel gevallen nog niet in staat is deze eigenaren de financiële consequenties te schetsen van een eventuele overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Dat komt omdat de informatievoorziening vanuit het Overstapportaal vertraagd is. Veel huiseigenaren kregen de standaardmededeling dat er nog gegevens ontbreken en dat zij daarom niet verder kunnen met hun aanvraag.

Trefwoorden