Woningvoorraad Amsterdamse corporaties blijft enkele duizenden boven afgesproken minimum

01.07.19
Woningvoorraad Amsterdamse corporaties blijft enkele duizenden boven afgesproken minimum

De Amsterdamse corporaties bezaten op 1 januari 165.568 zelfstandige sociale huurwoningen, enkele duizenden woningen meer dan de minimale ‘dynamische voorraad’ die in Samenwerkingsafspraken met gemeente en huurders is afgesproken. De corporatievoorraad zakte de afgelopen twee decennia met ruim 22.000. Nu streven de corporaties weer naar groei, zo staat in het Jaarbericht 2019 van de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties. Het aandeel corporatiewoningen blijft overigens zakken in de hoofdstad vanwege de grote nieuwbouwproductie in de vrije sector.

Tussen het topjaar 1999 en 2019 nam het aantal corporatiewoningen door verkoop, sloop en samenvoeging met ruim 22.000 af. De Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse corporaties en de gemeente Amsterdam spraken in 2015 af om de voorraad sociale huurwoningen niet verder te laten dalen na 1 januari 2019. En dat er op die datum tenminste 162.000 sociale huurwoningen over zijn. Bij die afspraak kan dus een vinkje.

Sinds 2016 neemt de corporatievoorraad - een stevige administratieve correctie meegerekend - al niet verder af. De verkoop is sterk teruggebracht en sinds sinds twee jaar maken de corporaties weer vaart met nieuwbouw. In 2017 namen ze 2.216 woningen in aanbouw en vorig jaar 2.809 woningen. Daarvan zijn er 2.146 reguliere sociale huurwoningen, waarvan 681 in tijdelijke projecten (veelal voor jongeren). 

Onder de streep verdwijnen er sociale huurwoningen via sloop, liberalisering en verkoop. In 2014 piekte de verkoop van corporatiewoningen op 2.682. Daarna zakte de verkoop jaar na jaar tot 852 in 2018: 727 sociale huurwoningen en 125 vrije sector huurwoningen. Daarnaast verkochten de corporaties vorig jaar nog 48 sociale en 36 vrije sector huurwoningen aan beleggers. Het aantal verkochte sociale huurwoningen in 2018 komt daarmee op 775. De verkoop is het sterkste teruggebracht in de populaire wijken binnen de ring; daar werden in 2014 nog twee keer zoveel woningen verkocht als in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost. De gemiddelde verkoopprijs was vorig jaar 320.622 euro, bijna het dubbele van tien jaar eerder. De hoogste prijzen worden gerealiseerd in Centrum (440.000 euro), de laagste in Zuidoost (ruim 219.000 euro). Vorig jaar werden 210 woningen geliberaliseerd, veel minder dan in de jaren ervoor (in 2015 bijvoorbeeld 869). Vorig jaar werden er slechts 226 corporatiewoningen gesloopt, het laagste aantal sinds vele jaren.
In 2018 daalde de gemiddelde inschrijfduur bij WoningNet bij aanvaarden van een sociale huurwoning in Amsterdam licht: van 15,0 in 2017 naar 13,8 jaar in 2018. Voor alléén starters nam de inschrijfduur licht af van 10,8 in 2017 naar  10,5 jaar in 2018. Ook reageerden gemiddeld minder mensen op een woning: 342 in 2018 tegenover 474 in 2017. Wel is het in Amsterdam bij bezichtiging nog steeds pas de achtste kandidaat die een woning accepteert.
 
 
n.b. Vorig jaar zijn 2.238 woningen ‘administratief’ verwijderd uit de jaartotalen van de AFWC. Daarbij zitten 765 sociale huurwoningen die zijn overgedragen aan BV’s van de corporaties.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.