Overslaan en naar de inhoud gaan

Woningvoorraad Amsterdamse corporaties blijft enkele duizenden boven afgesproken minimum

Image

De Amsterdamse corporaties bezaten op 1 januari 165.568 zelfstandige sociale huurwoningen, enkele duizenden woningen meer dan de minimale ‘dynamische voorraad’ die in Samenwerkingsafspraken met gemeente en huurders is afgesproken. De corporatievoorraad zakte de afgelopen twee decennia met ruim 22.000. Nu streven de corporaties weer naar groei, zo staat in het Jaarbericht 2019 van de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties. Het aandeel corporatiewoningen blijft overigens zakken in de hoofdstad vanwege de grote nieuwbouwproductie in de vrije sector.

Tussen het topjaar 1999 en 2019 nam het aantal corporatiewoningen door verkoop, sloop en samenvoeging met ruim 22.000 af. De Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse corporaties en de gemeente Amsterdam spraken in 2015 af om de voorraad sociale huurwoningen niet verder te laten dalen na 1 januari 2019. En dat er op die datum tenminste 162.000 sociale huurwoningen over zijn. Bij die afspraak kan dus een vinkje.

Sinds 2016 neemt de corporatievoorraad - een stevige administratieve correctie meegerekend - al niet verder af. De verkoop is sterk teruggebracht en sinds sinds twee jaar maken de corporaties weer vaart met nieuwbouw. In 2017 namen ze 2.216 woningen in aanbouw en vorig jaar 2.809 woningen. Daarvan zijn er 2.146 reguliere sociale huurwoningen, waarvan 681 in tijdelijke projecten (veelal voor jongeren). 

Onder de streep verdwijnen er sociale huurwoningen via sloop, liberalisering en verkoop. In 2014 piekte de verkoop van corporatiewoningen op 2.682. Daarna zakte de verkoop jaar na jaar tot 852 in 2018: 727 sociale huurwoningen en 125 vrije sector huurwoningen. Daarnaast verkochten de corporaties vorig jaar nog 48 sociale en 36 vrije sector huurwoningen aan beleggers. Het aantal verkochte sociale huurwoningen in 2018 komt daarmee op 775. De verkoop is het sterkste teruggebracht in de populaire wijken binnen de ring; daar werden in 2014 nog twee keer zoveel woningen verkocht als in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost. De gemiddelde verkoopprijs was vorig jaar 320.622 euro, bijna het dubbele van tien jaar eerder. De hoogste prijzen worden gerealiseerd in Centrum (440.000 euro), de laagste in Zuidoost (ruim 219.000 euro). Vorig jaar werden 210 woningen geliberaliseerd, veel minder dan in de jaren ervoor (in 2015 bijvoorbeeld 869). Vorig jaar werden er slechts 226 corporatiewoningen gesloopt, het laagste aantal sinds vele jaren.
In 2018 daalde de gemiddelde inschrijfduur bij WoningNet bij aanvaarden van een sociale huurwoning in Amsterdam licht: van 15,0 in 2017 naar 13,8 jaar in 2018. Voor alléén starters nam de inschrijfduur licht af van 10,8 in 2017 naar  10,5 jaar in 2018. Ook reageerden gemiddeld minder mensen op een woning: 342 in 2018 tegenover 474 in 2017. Wel is het in Amsterdam bij bezichtiging nog steeds pas de achtste kandidaat die een woning accepteert.
 
 
n.b. Vorig jaar zijn 2.238 woningen ‘administratief’ verwijderd uit de jaartotalen van de AFWC. Daarbij zitten 765 sociale huurwoningen die zijn overgedragen aan BV’s van de corporaties.

Trefwoorden