Woningdelen bereikt ook betere buurten buiten Amsterdamse ring

24.09.20
Leden van bewonersvereniging Geerdinkhof, Zuidoost
Woningdelen bereikt ook betere buurten buiten Amsterdamse ring
Ondanks de scherpere regels voor woningdelen blijven bewoners zich zorgen maken over het opkopen van woningen door beleggers met als doel die te verkameren. NUL20 sprak met een verontruste bewonersvereniging Geerdinkhof, het Parool met bewoners van IJburg. De teneur: gezinnen vertrekken en groepen veelal tijdelijke huurders komen er voor in de plaats. Daardoor verandert het karakter van de buurt. Het verschil met het verleden is dat de beleggers tegenwoordig wel een vergunning aanvragen.
 
Het woningdeeldossier houdt de beleidsmakers al jaren bezig. Het is een delicate balans. Enerzijds zorgt verkamering voor extra woonruimte, veelal voor jongeren. Anderzijds kan woningdelen leiden tot meer overlast en een andere sfeer in woonwijken. Bovendien leidt het tot prijsopdrijving. De nieuwe regelgeving probeert daarin een midden te vinden, mede door quota per buurt en wooncomplex. 
Voor het verkameren van een woning is in Amsterdam een vergunning nodig. Volgens de in juli verschenen Monitor Verkamering waren eind 2019 al 4.550 omzettingsvergunningen verleend. De regelwijziging per 1 januari heeft geleid tot een ‘run’ op het vergunningenloket. In de overgangsperiode tot 1 april zijn er 1.470 aangevraagd en (vrijwel zeker) verleend. Bijna de helft daarvan in de stadsdelen Zuid en West. 
 
Stadsbreed was bij de laatste telling pas zo’n 43 procent van de 13.404 te vergeven quotumplekken gevuld. De verkamering heeft kortom nog lang niet het maximum bereikt. Maar bewoners ervaren dat anders. Neem de E,G,K-buurt in Zuidoost, waar volgens de gemeente de helft van het buurtquotum is vergeven (49,5%). Maar volgens bewoners zijn door illegale verkamering de quota voor de buurt en afzonderlijke panden inmiddels overschreden. De bewonersvereniging Geerdinkhof in de E,G,K-buurt (leden op de foto) heeft een advocaat ingeschakeld wegens overschrijding van het quotum in een rij van zes eengezinswoningen. Daar is in april een vergunning verleend voor verkamering van een tweede woning, waar inmiddels zes mensen wonen. Een derde van het rijtje woningen is daarmee verkamerd. “We zijn een laagbouwbuurt met sociale cohesie. Maar het dreigt nu een doorgangshuis te worden”, zegt bestuurslid Wouter van Rennes van de bewonersvereniging. Bewoners zeggen onder meer geluidsoverlast te ervaren en hebben een handhavingsverzoek ingedie.
Ook op IJburg verenigen zich buurtbewoners om verdere verkamering tegen te gaan, aldus Het Parool. Volgens buurtbewoner Henk-Jan Engelhardt zijn in zijn buurt de laatste maanden zo'n tien gezinswoningen verkamerd.
 
Op de foto: Leden van bewonersvereniging Geerdinkhof, Zuidoost.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.