Wonen en zorg

 • 25.06.15
  Nieuwe seniorenhuisvesting in marktsector blijkt moeilijk te realiseren

  Institutionele beleggers en particuliere investeerders willen best nieuwe woonvoorzieningen voor ouderen bouwen. Maar het blijkt lastig de juiste locaties te bemachtigen. Gemeenten kunnen behulpzaam zijn door de combinatie van wonen en zorg als maatschappelijke bestemming te handhaven.

 • 25.06.15
  Maatwerk-verhuizing tussen corporaties nog niet mogelijk

  Na succesverhalen elders heeft Amsterdam ze sinds dit voorjaar ook: wooncoaches die ouderen helpen bij een eventuele volgende stap in hun wooncarrière. Deze zomer wordt de pilot geëvalueerd. Maar nu is al duidelijk dat hun instrumentarium beperkt is.

 • 25.06.15
  120 zelfstandig sociale huurwoningen in een leegstaande zorginstelling

  Het op 1 juli geopende Amstelhuis, op de hoek van de Ceintuurbaan en Amsteldijk, is seniorenhuisvesting nieuwe stijl. Cocon Vastgoed Management transformeerde de voormalige Amsta-zorginstelling naar zelfstandige woningen.

 • 25.06.15
  Roep om meer gemeentelijke coördinatie

  Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. In bestaande zorginstellingen moeten wonen en zorg worden gescheiden. Beide ontwikkelingen hebben grote consequenties voor het zorgvastgoed. Terwijl de eerste successen gemeld worden, blijken transformaties van meer verzorgingshuizen naar zelfstandige seniorenhuisvesting een moeilijk te nemen horde.

 • 25.06.15

  1. Extra woningen?
  2. Woningaanpassingen en verhuisindicatie
  3. Labelen en voorrangsregels
  4. Betaalbaarheid en huurbeleid
  5. Maatwerk
  6. Vrijkomend zorgvastgoed
  7. Programmateam

 • 25.06.15
  Wethouder Ivens over zijn Programma Ouderenhuisvesting

  Een ‘aanvalsplan ouderenhuisvesting’. Tot niets minder riep de Amsterdamse gemeenteraad in 2014 op bij de bespreking van het coalitieakkoord. Het heeft even geduurd, maar eind mei presenteerde wethouder Ivens dan het Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018.

 • 15.06.15

  Het Amstelhuis, op de hoek van de Ceintuurbaan en Amsteldijk in Zuid, opent op 1 juli en geldt als een voorbeeld voor de manier waarop wonen voor zeventigplussers met een lichte zorgvraag vorm kan krijgen. Ontwikkelaar Cocon Vastgoed Management realiseert 120 zelfstandige sociale huurwoningen. De meeste kamers zijn 30 m2 groot, hebben een open keuken, een kleine slaapkamer en een voor ouderen geschikt gemaakte badkamer. Voor echtparen zijn veertig iets grotere woningen van 50, en een enkele van 80 m2 beschikbaar.

 • 05.06.15

  HBB Ontwikkeling (HBB Groep) en Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling hebben de tender gewonnen voor de (her)ontwikkeling van de Groenmarkt en omgeving. Uitgangspunt in het winnende plan is een plein voor de buurt waar ‘toevallig’ twee nieuwe vrijstaande gebouwen staan. Het Marnixstraatblok en het Singelgrachtblok, ontworpen door de Amsterdamse architecten Ronald Janssen en Bastiaan Jongerius. Het zijn twee gebouwen met allebei een eigen karakter.

 • 21.05.15

  Amsterdam wil langs de weg der geleidelijkheid het aantal woningen geschikt voor ouderen uitbreiden, zo blijkt uit het Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018 van wethouder Laurens Ivens. Meer bestaande woningen worden exclusief bestemd voor senioren, sociale nieuwbouw moet voor 90 procent 'aanpasbaar' worden gebouwd en verhuizen naar een meer geschikte woning in de buurt moet eenvoudiger worden.

 • 24.04.15

  Habion en Woonzorg Nederland hebben hun voorgenomen fusie afgeblazen. Er is volgens beide corporaties onvoldoende draagvlak om samen te werken aan de toekomstige huisvesting van kwetsbare ouderen in Nederland.
  Het einde aan de verkenning van intensieve samenwerking komt na zware kritiek uit de Tweede Kamer. Volgens onder meer PvdA en SP zou een moloch ontstaan die te ver afstaat van de huurders. Volgens de twee corporaties was een fusie nodig om te kunnen investeren in de vernieuwing van verouderd zorgvastgoed.

 • 16.03.15

  Woningcorporatie de Alliantie, stichting Omega en Cordaan bouwen op Haveneiland Oost in Amsterdam-Oost een huis voor meervoudig complex gehandicapte (MCG) kinderen en jongvolwassenen. Omega heeft al sinds 2009 op IJburg een dagcentrum voor MCG-kinderen. De ouders van deze kinderen wensten al lange tijd een kleinschalige woon- en logeervoorziening. Omega en Cordaan maken nu – samen met de Alliantie – hun wens waar.

 • 19.02.15

  Vanaf vandaag bezoeken Wooncoaches ouderen die voor de keuze staan: verhuizen of in hun huidige woning blijven. De wooncoach kijkt naar de persoonlijke woonsituatie en geeft advies op maat over prettig en veilig wonen. In Utrecht werkt sinds eind 2013 een verhuisadviseur senioren.

 • 31.01.15
  Ivens

  Amsterdam verstrekt 1,2 miljoen euro subsidie aan twee corporaties voor de transformatie van verouderd zorgvastgoed naar betaalbare zelfstandige woningen voor jongeren en ouderen.

 • 14.01.15
  Vereniging Akropolis krijgt haar levensloopbestendig wooncomplex

  Na een zoektocht van vele jaren is de realisatie van een levensloopbestendig wooncomplex voor de Vereniging Akropolis nabij. De Alliantie start dit jaar met de bouw van een seniorencomplex voor Akropolisleden op Zeeburgereiland. In die toren moet wonen, zorg en welzijn op een positieve manier gecombineerd worden. “Wij willen op een manier oud worden die bij ons past,” aldus voorzitter Elly Boomsma.

 • 25.11.14

  Na een zoektocht van vele jaren lijkt de realisatie van een levensloopbestendig wooncomplex voor leden van de Vereniging Akropolis nabij. Dat liet voorzitter Elly Boomsma weten tijdens de tiende editie van PakhuisNUL20 in Pakhuis de Zwijger. De Akropolistoren wordt gebouwd door De Alliantie op Zeeburgereiland. In de woontoren moet wonen, zorg en welzijn op een positieve manier vorm krijgen. “Wij willen op een manier oud worden die bij ons past,” aldus Boomsma.

 • 25.11.14
  Ingenhouszhof

  Bouwinvest koopt het Amsta-woonzorgcomplex Ingenhouszhof in de Watergraafsmeer. Dat wordt gesplitst en deels gerenoveerd. De locatie Van 't Hofflaan zal straks beschikken over elf wooneenheden voor 66 bewoners die psychogeriatrische zorg nodig hebben. AIG Careconcepts uit Arnhem is de initiatiefnemer en ontwikkelaar van het project.

 • 18.09.14
  Zorgvastgoed zoekt bewoners

  Maatschappelijke ontwikkelingen, bezuinigingen en nieuwe wetgeving zorgen voor leegstaande zorginstellingen. Eigenaren van zorgvastgoed zoeken zowel kopers als nieuwe doelgroepen. Sommigen kiezen voor tijdelijke transformatie. De vraag naar seniorenhuisvesting kan namelijk best weer eens stijgen.

 • 06.08.14
  update 17:50

  Coöperatieve vereniging Noorderzon wijzigt na een bestuurscrisis radicaal van koers. De vereniging richt zich op een nieuw woonconcept voor senioren dat niet meer is gericht op eigen bezit en collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat blijkt niet realistisch. De leden mikken nu op een woongemeenschap met huurders. Het nieuwe bestuur zoekt daarvoor samenwerking met woningcorporaties en marktpartijen.

 • 23.06.14
  Herkansing voor 'Van Hoog naar Laag' en 'Van Groot naar Beter'

  De regelingen ‘Van Hoog naar Laag’ en ‘Van Groot naar Beter’ bestaan al jaren, maar zijn in Amsterdam nimmer erg succesvol geweest. Op dit moment lijkt vooral de huursprong voor ouderen een drempel om te verhuizen naar een meer passende woning. Huurbevriezing moet de regelingen een nieuwe kans geven. Gaat het daarmee nu wel wat worden?

 • 20.05.14
  Zorginstelling Saenland

  De Rotterdamse woningstichting SOR wil de staat aansprakelijk stellen voor miljoenenverliezen op leegstaande verzorgingshuizen. Dat meldt dagblad Trouw op 16 mei. SOR heeft 21 verzorgingshuizen in Rotterdam. Als gevolg van het nieuwe overheidsbeleid verwacht SOR toenemende leegstand en daardoor forse verliezen op tien verzorgingshuizen.

 • 08.05.14

  De eerste kandidaat van ‘Passend Wonen Zandvoort’ is verhuisd. Na 49 jaar ruilt een huurster van De Key haar eengezinswoning in voor een appartement in het centrum van het dorp. “In plaats van naar een seniorenwoning is dit mijn kans om naar een mooi ruim gelijkvloers appartement te verhuizen.” vertelt de huurster. Dit appartement past bij haar levensfase en de verhuizing geeft andere huurders van De Key meer kans op een passende woning in Zandvoort. Inmiddels wordt de verhuizing van de tweede kandidaat voorbereid.

 • 07.05.14
  'Participatiemaatschappij' leidt tot nieuwe vraag

  De behoefte aan woongroepen voor ouderen neemt toe door vergrijzing en extramuralisering. In de onlangs geactualiseerde nota ‘Met Zorg Wonen’ zijn diverse actiepunten opgenomen om geclusterd zelfstandig wonen voor ouderen te stimuleren. Maar goede locaties blijken dun gezaaid.

 • 01.04.14

  Nadere kennismaking met het nieuwbouwcomplex Kraaipanschool in de Transvaalbuurt in Amsterdam Oost. Aanbouw spreekt met de nieuwe bewoners/instellingen, buurtbewoners, architect Arjen Hoogeveen en opdrachtgever Ymere. Eind december werd De Zuiderkerkprijs 2013, de prijs voor het beste woningbouwproject, toegekend aan dit project (zie eerdere video).

 • 11.03.14
  WoonMere: appartementencomplex voor jongeren met beperking

  In 2010 opende WoonMere de poorten, een appartementencomplex waarin jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking zelfstandig wonen. Deze unieke voorziening in Almere Poort dankt haar ontstaan aan ondernemende ouders. WoonMere bestaat uit zestien woningen vol domotica en een gemeenschappelijke ruimte. De Alliantie bouwde het pand; zorginstelling Amerpoort begeleidt de bewoners.

 • 11.12.13

  De gemeente Amsterdam roept ouderen op zich tijdig te oriënteren op verhuizing naar een “toekomstbestendige” woning. Ruimte hiervoor wordt gezocht in de transformatie van vrijkomende zorggebouwen, het geschikt maken van bestaande woningen met onder meer liften, en aanpasbare nieuwbouw voor mensen met een beperking. Ook wil de gemeente collectieve woon-zorg initiatieven actiever ondersteunen. Dit alles staat in de Nota “Met Zorg Wonen”.

 • 25.10.13

  Woningcorporatie Rochdale komt met maatregelen om de overlast- en leefbaarheidsproblemen in de 55+ flat Koornhorst in Zuidoost aan te pakken. De maatregelen moeten de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners vergroten. Er zijn klachten over drankgebruik, prostitutie en drugsoverlast door een beperkt aantal bewoners. Huurders die zich blijven misdragen lopen het risico uit hun huis te worden gezet.

 • 01.10.13

  Amsterdam moet actiever meewerken aan het hergebruik van lege of leegkomende zorggebouwen. Vraag en aanbod kan beter op elkaar worden afgestemd. Ook dient aanpassing van bestemmingsplannen soepeler te verlopen, vindt de gemeenteraadsfractie van de PvdA. Om financiering makkelijker te maken zouden de raadsleden Michiel Mulder en Maarten Poorter graag zien dat de gemeente garant staat voor een deel van de benodigde leningen.

 • 25.09.13
  Locaties huidige woonzorgcentra in Amsterdam

  Locaties huidige woonzorgcentra in Amsterdam

 • 25.09.13
  Burgers organiseren zelf hun zorg

  Op het platteland is nabuurschap vaak iets vanzelfsprekends. In de stad kennen buren elkaar daarentegen soms nauwelijks. Groepen stedelingen organiseren inmiddels hun eigen netwerk om elkaar bij te staan op het moment dat het nodig is. De zorgcoöperatie brengt het dorp terug in de stad.

 • 25.09.13
  Mismatch in Zuidoost

  In Amsterdam-Zuidoost voeren het stadsdeel, vijf zorgverleners en vijf corporaties al krap een jaar overleg om instrumenten te ontwikkelen om vraag en aanbod van senioren en zorgvastgoed beter af te stemmen. Twee van de initiatiefnemers zijn corporatie Stadgenoot en zorgverlener Amstelring, respectievelijk eigenaar en huurder van verzorgingshuis De Venser.

 • 25.09.13
  Vooral na 2025 neemt het aantal 80-plussers fors toe

  Vooral na 2025 neemt het aantal 80-plussers fors toe

   

 • 25.09.13
  Geschikte woningen

  Het afgelopen decennium heeft geleerd dat het niet verstandig is grote aantallen seniorenwoningen te bouwen in wijken waar nauwelijks senioren wonen. Op IJburg stonden in de periode 2008-2009 tientallen seniorenappartementen en rolstoelwoningen leeg. Ook bij andere nieuwbouwcomplexen (Witte Kaap, Laan van Spartaan) kostte het moeite de seniorenwoningen te verhuren.
  Men blijft liever zo lang mogelijk in de eigen woning en de eigen buurt. Dan wordt het nodige ongemak voor lief genomen. Met hulpmiddelen en woningaanpassingen kan een gedwongen vertrek lang worden uitgesteld.

 • 25.09.13
  ZZP en het Zorgakkoord

  De tien zorgzwaartepakketten

  1. 1     Beschut wonen met enige begeleiding
  2. 2     Beschut wonen met begeleiding en verzorging
  3. 3     Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging
  4. 4     Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  5. 5     Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  6. 6     Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  7. 7     Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding
 • 25.09.13
  Extramuralisering: einde van het verzorgingshuis

  Eens was het in Nederland bijna vanzelfsprekend dat ouderen hun intrek namen in een bejaardentehuis. Daar was wonen en zorg in één hand. Maar al vroeg in de jaren zeventig startten pleidooien voor ‘extramuralisering’, voor het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen - maar ook gehandicapten en psychiatrische patiënten - in een normaal huis, of in kleinschalige woonvormen in een normale wijk. Die beweging maakte school. Instellingen werden gesloten; het klassieke bejaardenhuis werd uitgefaseerd, de thuiszorg groeide.

 • 25.09.13
  8 miljoen voor transformatie

  De Amsterdamse wethouder Freek Ossel heeft dit voorjaar 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de transformatie van verouderde zorginstellingen naar jongeren- of studentenhuisvesting, als die niet meer tegen redelijke kosten kunnen worden omgebouwd voor senioren. Momenteel wordt een inventarisatie gemaakt van panden die daarvoor in aanmerking komen.

 • 25.09.13
  Interview: directeur Peter Boerenfijn van ouderenhuisvester Habion

  Ouderenhuisvester Habion is een opvallende nieuwkomer op de Amsterdamse markt. Terwijl andere woningcorporaties hun investeringen terugschroeven en de hervorming van de AWBZ haar schaduw vooruit werpt, ziet directeur Peter Boerenfijn vooral mogelijkheden.

 • 25.09.13
  Bestuursvoorzitter Eelco Damen over ombouw zorg- en verpleeghuizen

  Cordaan investeert de komende twee jaar 80 miljoen euro in renovatie en verbetering van verpleeg- en verzorgingshuizen. Voor elk van de ruim twintig instellingen in Amsterdam wordt naar een nieuwe, duurzame invulling gezocht. “Als we voldoende flexibel zijn, dan kunnen we de grote veranderingen in de ouderenzorg goed opvangen”, zo zegt bestuursvoorzitter Damen.

 • 25.09.13
  Nieuwbouw: het nieuwe Bernardus

  Belegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance investeert tientallen miljoenen in de bouw van het nieuwe Bernardus in het centrum van Amsterdam. Het nieuwe zorgcentrum bestaat uit 132 levensloopbestendige appartementen, hoofdzakelijk voor de vrije sector, veertig woningen voor zwaardere zorg, een ruim aanbod aan voorzieningen en een parkeergarage.

 • 25.09.13
  Transformatie: Zorgcentrum Saenden

  Zorgcentrum Saenden in Zaandam staat aan de vooravond van grote veranderingen. Het gebouw dient te worden gerenoveerd om betere intensieve zorg te kunnen bieden. Ook wil het verzorgingshuis zich als spil in de toekomstige woonservicewijk nog meer openen naar de buurt.

 • 25.09.13
  Gesloten: A.H. Gerhardhuis

  Het A.H. Gerhardhuis was sinds 1959 een begrip in Slotermeer. Ouderen uit de buurt konden er terecht voor de fysiotherapeut, kapper, pedicure en een potje bingo. Maar november vorig jaar viel het doek voor het verzorgingscomplex. Het winkeltje, postagentschap en restaurant zijn gesloten. Wat rest is een praktijk voor fysiotherapie. Studenten ‘bewaken’ het leegstaande gebouw. De bewoners van de 39 aanleunwoningen, die ‘comfort en zorg op maat’ was beloofd, voelen zich in de kou staan.

 • 25.09.13
  ING: “helft zorgvastgoed komt leeg te staan”

  Het beroep op intramurale zorgcapaciteit vermindert de komende jaren sterk. Dit is vooral het gevolg van nieuw overheidsbeleid. Veel zorgvastgoed zal dan ook van functie moeten veranderen. Dit leidt tot gedwongen verhuizingen onder de huidige bewoners en financiële risico’s voor eigenaren van zorgvastgoed.

 • 19.09.13

  Ymere heeft in Amsterdam-Oost het project Kraaipan opgeleverd. Het project behelst de renovatie van de monumentale Kraaipanschool en de nieuwbouw van twee blokken met sociale huurwoningen in de Transvaalbuurt.

 • 29.08.13

  Eigen Haard start volgend jaar met de bouw van Rustoord, het nieuwe woonzorgcentrum op terrein Trompenburg in Lisse. DSV huurt de komende dertig jaar van de corporatie dertig verpleegkamers, 25 zorgappartementen en drie kamers voor kort verblijf.

 • 28.08.13

  Cordaan heeft de beschikking gekregen over De Banne in Amsterdam-Noord. Het nieuwe zorgcomplex omvat 24 groepswoningen en 12 zelfstandige woningen. Het complex is een belegging van Syntrus Achmea Real Estate & Finance, die het heeft ondergebracht in het Achmea Dutch Health Care Property Fund, het zorgfonds van deze pensioenbelegger. De Banne is het resultaat van constructief overleg tussen financier en huurder. Zorg-, woon- en rendementsdoelen zijn daardoor optimaal op elkaar afgestemd.

 • 25.06.13

  Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico’s voor zowel ouderenzorginstellingen als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de huidige omvang van 165.000 plaatsen in 2025 bijna gehalveerd zal zijn.
  In de AWBZ zal een kerncapaciteit aanwezig blijven van iets meer dan 100.000 plaatsen.

 • 19.06.13
  Habion toekomstige seniorenhuisvesting Oostpoort impressie

  Woningcorporatie Habion kondigt het tweede Amsterdamse project in korte tijd aan. De ouderenhuisvester start begin volgend jaar in Oostpoort met de bouw van een nieuw Willem Dreeshuis. Deze komt op de plek waar ooit het Danshuis had moeten verrijzen. Een paar maanden geleden kondigde Habion de bouw van ruim tachtig sociale huurwoningen voor ouderen in de wijk Jeruzalem aan.

 • 06.06.13

  Pensioenbelegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance voegt wooncomplex het Nieuwe Bernardus op de hoek van de Marnixstraat en de Nieuwe Passeerdersstraat in Amsterdam toe aan het Achmea Dutch Health Care Property Fund (Zorgvastgoedfonds). Het Nieuwe Bernardus beschikt over 132 levensloopbestendige appartementen voor de vrije sector, 40 woningen waar zwaardere zorg kan worden verleend, een ruim aanbod aan (winkel)voorzieningen en een overdekte parkeergarage. Start van de herontwikkeling is gepland eind 2013.

 • 10.05.13
  Nieuwe woningcorporatie komt naar Amsterdam

  Na lange tijd betreedt een nieuwe woningcorporatie de Amsterdamse woningmarkt. De seniorenhuisvester Habion start met 84 nieuwbouwwoningen in Jeruzalem, Amsterdam-Oost. Maar directeur Peter Boerenfijn verwacht een veel grotere rol te gaan spelen in de hoofdstad.

 • 18.04.13

  Woningstichting Eigen Haard en de gemeente Ouder-Amstel hebben nieuwe prestatieafspraken getekend. Doel is er voor te zorgen dat de woningvoorraad zoveel mogelijk wordt ingezet voor diverse doelgroepen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over duurzaamheid en leefbaarheid.

 • 17.04.13

  De vernieuwing van de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost kan beginnen. Rochdale heeft het plan voor de bouw van 84 sociale huurwoningen overgedaan aan seniorenhuisvester Habion. De Amsterdamse corporatie treedt wel op als ontwikkelaar van blok M.
  Habion betreedt voor het eerst de Amsterdamse woningmarkt. Directeur Peter Boerenfijn is verheugd over de samenwerking met Rochdale. "In economisch moeilijke tijden moeten corporaties elkaar versterken. Wij hebben de komende jaren nog investeringsruimte. En Jeruzalem is een ideale plek voor een woonservicezone."

Pagina's