Overslaan en naar de inhoud gaan

Studentenhuisvesting

 • Een campus staat voor kennisontwikkeling en duurzame innovatie. Maar dat is niet alles. Het zorgt tevens voor economische ontwikkeling. Dat blijkt uit de documentaire 'Campus in de stad' van Bouw Woon Leef. "Het is goed innovatieve economische ontwikkelingen te spreiden. Dit zorgt voor een betere balans tussen wonen en werken, minder druk en drukte rond Amsterdam en voldoende voorzieningen in de hele regio", denkt Anouk Pols, strategisch adviseur van de MRA, die aan het woord komt in de… meer
  Video

 • De gemeente Amsterdam heeft een verhuurder van studentenkamers aan de Duivendrechtsekade in Amsterdam-Oost een last onder dwangsom opgelegd van 200.000 euro. De verhuurder overtreedt volgens de gemeente stelselmatig de Wet goed verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Doet de verhuurder dit niet, dan kan de huurder dit melden bij de gemeente en kan daarop worden gehandhaafd. Uit klachten bij de gemeente blijkt, dat huurders te hoge… meer
  Nieuwsartikel

 • Er worden goede stappen gezet in het kader van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS), zo meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.  Dat baseert hij op de toename van het aantal bouwplannen. Hoofddoel van het actieplan is om 60.000 extra wooneenheden voor studenten te realiseren voor 2030. Inmiddels zijn er bouwplannen voor 30.000 extra eenheden. Behalve op nieuwbouw zet De Jonge ook in op meer hospitaverhuur. Hiervoor is een wetswijziging en informatiecampagne in… meer
  Nieuwsartikel

 • Vanaf april is het afgelopen met StudentenWoningWeb. Lieven de Key en Ymere gaan hun studentenwoningen aanbieden via twee andere platformen. Het aanbod van Lieven de Key komt op het eigen nieuwe platform studentenwoning.mijndak.nl. Ymere stapt over naar ROOM.nl, het platform dat door de landelijke studentenhuisvester DUWO wordt gebruikt. Stadgenoot en Pré Wonen, die op kleine schaal gebruikmaakten van StudentenWoningWeb, stoppen met het aanbieden van studentenwoningen.
  Nieuwsartikel

 • Bij studentencampus Uilenstede in Amstelveen mogen 438 studentenwoningen worden bijgebouwd. Ook zijn er mogelijkheden voor de ontwikkeling van short stay-appartementen. Om de bouw van extra woningen mogelijk te maken moet wel het Luchthavenindelingbesluit worden gewijzigd, zo blijkt uit een brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.
  Nieuwsartikel

 • In totaal 66 gemeenten ontvangen gezamenlijk ruim 34 miljoen euro van het Rijk om versneld extra woningen te realiseren voor mensen die bijzondere aandacht behoeven, zoals daklozen, statushouders en studenten. Tot de gemeenten die een bijdrage ontvangen behoren Zaanstad, Lelystad, Almere, Haarlem en Haarlemmermeer. 
  Nieuwsartikel

 • Gemeenten kunnen opnieuw financiële steun aanvragen voor de versnelde bouw van betaalbare woningen. Het loket voor de Woningbouwimpuls (Wbi) is tot midden februari 2024 voor de laatste keer geopend. Voor de 6e tranche is 300 miljoen euro beschikbaar; daarvan wordt 20 miljoen euro met prioriteit ingezet voor studentenhuisvesting. Nog voor de zomer van 2024 wordt bekend welke gemeenten een bijdrage van het Rijk ontvangen.
  Nieuwsartikel

 • Het aandeel buitenlandse studenten dat naar Nederland komt, neemt jaar op jaar toe. Het vorige collegejaar waren het er 123.000, waarvan het merendeel (85.000) universitair onderwijs volgt. Bij de Universiteit van Amsterdam komt inmiddels 35 procent uit het buitenland. De nadelen daarvan, voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de woningsector, worden steeds duidelijker.
  Achtergrondartikel

 • Woningcorporatie de Alliantie heeft het eerste complex met sociale huurwoningen in het Bajeskwartier verhuurd. Het nieuwbouwcomplex De Toekomst bestaat uit 280 studentenwoningen. Het gaat om 251 studio’s van 20 m2, met  een eigen keuken en badkamer. Daarvan bedraagt de huurprijs € 488, inclusief servicekosten en internet. En 29 grotere studio’s (maximaal 35 m2) tegen een bruto huurprijs van € 720. Het complex kent bovendien gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een studieruimte op de… meer
  Nieuwsartikel

 • Een wat ingewikkelde boodschap voor Kences, het kenniscentrum van studentenhuisvesting, aan het begin van het studiejaar. Net nu een groot aantal studenten nog wanhopig naar woonruimte zoekt, blijkt uit hun op 7 september gepubliceerde Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2023 (LMS) dat het tekort aan studentenwoningen het afgelopen jaar voor het eerst iets is afgenomen, van circa 27.000 eenheden naar ruim 23.000. De invoering van de basisbeurs lijkt echter voor een nieuwe kentering te… meer
  Nieuwsartikel

 • De ontwikkelaars die 2.500 studentenwoningen willen bouwen bij de Amstelveense kantorenlocatie Kronenburg hebben in een brief aan alle landelijke fracties gevraagd om het onderwerp op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Het kabinet zette eerder een streep door de plannen. Het gebied ligt al jaren braak, omdat er bouwbeperkingen gelden vanwege vliegtuiglawaai. Een topambtenaar stelde op verzoek van het Rijk een advies met verschillende oplossingen voor. Maar het ministerie van… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam gaat de handhaving op individuele kamercontracten aanscherpen. Dat verklaart de gemeente na berichten, dat kamerverhuurders ook in Amsterdam gebruik maken van groeps- en hoofdhuurdercontracten. 
  Nieuwsartikel

 • Geen studentencomplex in het kantorengebied Kronenburg. De demissionaire ministers De Jonge en Harbers nemen een advies voor de bouw van studentenwoningen in Kronenburg niet over. Het gebied ligt al jaren braak, omdat er bouwbeperkingen gelden vanwege vliegtuiglawaai. Een topambtenaar stelde op verzoek van het Rijk een advies met verschillende oplossingen voor. Maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijft dwarsliggen, ook tegen gedeeltelijke bebouwing. Gemeente en Maarssen en… meer
  Nieuwsartikel

 • Dichtbij Station Hoofddorp is DUWO gestart met de bouw van 563 woningen in Camden Town in de transformatiewijk Hyde Park. De studenten worden ondergebracht in vijf aparte huizen. Met 1.500 woningen in aanbouw is de herontwikkeling van de voormalige kantorenwijk Beukenhorst-West in volle gang. De nieuwe stadswijk wordt uiteindelijk zo'n  3.800 woningen groot. Door de ligging vlakbij het station kunnen studenten eenvoudig Amsterdamse onderwijsinstellingen bereiken. 
  Nieuwsartikel

 • DUWO heeft een begin gemaakt met de bouw van voor een wooncomplex voor 767 studenten en jongeren in de Sluisbuurt in Amsterdam Oost. De nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen met zelfstandige woningen. De meeste hebben een oppervlakte van 21 m2. Verder komen er enkele grotere groepswoningen voor studenten en gemeenschappelijke ruimten, drie zogeheten “common rooms” waar jongeren samen kunnen eten en chillen.
  Nieuwsartikel

 • Karin Verdooren is nu een kleine twee jaar bestuursvoorzitter van Lieven de Key, de woningcorporatie die zich in de jaren daarvoor exclusiever is gaan richten op studenten en jongeren. Dat verandert niet, maar de komende jaren wordt er ook heel veel geïnvesteerd in de verduurzaming van de bestaande voorraad.
  Achtergrondartikel

 • Studentenhuisvester Duwo heeft met bouwbedrijf Bam Wonen overeenstemming bereikt over de realisatie van 767 sociale huurwoningen voor jongeren en studenten in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam Oost. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. De woningen worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 opgeleverd.
  Nieuwsartikel

 • Vorig jaar werden in Amsterdam 2.780 zelfstandige permanente sociale huurwoningen in aanbouw genomen, waarvan 2.505 door corporaties. Dat komt vooral omdat er veel meer  reguliere sociale huurwoningen worden gerealiseerd dan in eerdere jaren. Daarmee zitten de corporaties voor het eerst op het productieniveau dat in de samenwerkingsafspraken als doel was gesteld. Van de planvoorraad uit begin 2022 is 65 procent gerealiseerd, zo blijkt uit de gemeentelijke Rapportage Woningbouw 2022.
  Nieuwsartikel

 • Een van de ideeën achter gemengde woonprojecten zoals Stek Oost, Startblok Elzenhagen en Spark Village is dat de community-vorming statushouders helpt sneller hun plek te vinden in het nieuwe land. Maar geldt dat ook voor vrouwelijke statushouders? De masterscriptie waarin Sara Khalloufi dat onderzocht, is beloond met de Jeroen van der Veer Scriptieprijs 2022.
  Achtergrondartikel

 • Reportage over de Meet & Greet van gematchte bewoners van deelwoningen Lariks en Mahonie in de Houthaven. In deze complexen van Lieven de Key wonen binnenkort 458 jongeren in hun 'deelwoning'. In januari hebben 195 jongeren de sleutel van hun semi-zelfstandige woning in gebouw Mahonie gekregen. In februari en maart volgt de oplevering van complex Lariks met 263 deelwoningen. De huurders zijn via een matchingtool gekoppeld aan huisgenoten. Op deze bijeenkomst ontmoetten ze elkaar in het… meer
  Video

 • Studentenhuisvester Duwo heeft in Hoofddorp 563 nog te bouwen studentenwoningen aangekocht van ontwikkelaars Snippe Projecten en BPD. De studentenhuisvesting in de buurt Camden Town, onderdeel van de nieuwe wijk Hyde Park, wordt divers. Voor twee derde van alle woningen kunnen huurders onder de 23 jaar huurtoeslag krijgen.
  Nieuwsartikel

 • Onlangs ontvingen de laatste bewoners de sleutels van hun appartement in Lieven. In totaal wonen er nu 1.200 werkende jongeren, studenten en kunstenaars in het starterscomplex in de Delflandpleinbuurt. Wethouder Reinier van Dantzig verrichtte op 12 december de officiële opening.
  Nieuwsartikel

 • Studentenvakbond ASVA is overvallen en ongerust door de aankondiging van de wethouders Van Dantzig en Pels dat het Convenant Studentenhuisvesting 2019-2022 geen vervolg krijgt. “Het eenzijdig stopzetten van het convenant zonder een concreet alternatief te bieden voelt als een belediging naar de betrokken partners en de Amsterdamse student,’’ stelt bestuurslid Bor van Zeeland van de ASVA. 
  Nieuwsartikel

 • Een brand in Startblok Riekerhaven in Amsterdam Nieuw-West heeft zondagmorgen  woonblok 6 geheel verwoest, terwijl ook het aangrenzende blok 5 niet meer bewoonbaar is. 135 bewoners hebben geen woning meer. Verhuurder Lieven de Key verzekert dat al deze bewoners zo snel mogelijk een andere woning krijgen aangeboden. Tot die tijd kunnen bewoners verblijven in een hotel, of naar keuze verblijven bij vrienden of familie. De gemeente Amsterdam geeft 500 euro aan de 63 bewoners van… meer
  Nieuwsartikel

 • Woonstichting Lieven de Key transformeert drie Amsterdamse rijksmonumenten met onzelfstandige studentenwoningen naar 28 zelfstandige studentenwoningen. De woningen in de historische panden aan de Nieuwe Keizersgracht worden bovendien gasloos gemaakt. 
  Nieuwsartikel