Overslaan en naar de inhoud gaan

Loket Woningbouwimpuls voor de allerlaatste keer open

Image

Gemeenten kunnen opnieuw financiële steun aanvragen voor de versnelde bouw van betaalbare woningen. Het loket voor de Woningbouwimpuls (Wbi) is tot midden februari 2024 voor de laatste keer geopend. Voor de 6e tranche is 300 miljoen euro beschikbaar; daarvan wordt 20 miljoen euro met prioriteit ingezet voor studentenhuisvesting. Nog voor de zomer van 2024 wordt bekend welke gemeenten een bijdrage van het Rijk ontvangen.

“Iedereen kijkt met smart uit naar meer betaalbare woningen. Een businesscase hiervoor is soms lastiger rond te rekenen en als overheid helpen we hierbij met de Woningbouwimpuls. Hierdoor kunnen meer woningbouwprojecten tóch starten. Dat levert de komende jaren versneld woningen op, vooral voor starters en middeninkomens. De eerste vijf tranches dragen samen al bij aan de bouw van ruim 184.000 woningen in het hele land. Daarmee zijn we er nog niet. Ook de komende jaren blijft het investeren vanuit de overheid in meer betaalbare woningen hard nodig”, aldus demissionair minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting.

Voor iedere gemeente geldt een minimale projectomvang van tweehonderd woningen. Extra urgentiepunten zijn er voor Woondealregio's die meer ambities hebben, dan het eerder aantal afgesproken te realiseren woningen. Ook gemeenten die op een andere manier een positieve invulling geven aan de gesloten woondeals krijgen extra urgentiepunten. 

Nederland kent een groot woningtekort; tot en met 2030 moeten er 981.000 woningen bijgebouwd worden. Met de Wbi draagt het ministerie van BZK/VRO bij aan het realiseren van projecten die door een financieel tekort zonder steun moeilijk of traag tot stand komen.