Overslaan en naar de inhoud gaan

Kabinet overstag; 438 studentenwoningen bij Uilenstede in Amstelveen

Image

Bij studentencampus Uilenstede in Amstelveen mogen 438 studentenwoningen worden bijgebouwd. Ook zijn er mogelijkheden voor de ontwikkeling van short stay-appartementen. Om de bouw van extra woningen mogelijk te maken moet wel het Luchthavenindelingbesluit worden gewijzigd, zo blijkt uit een brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Studentenhuisvester Duwo en de gemeente Amstelveen hebben al jaren de wens om Uilenstede met duizenden wooneenheden uit te breiden door herontwikkeling van het naastgelegen verouderde kantorengebied Kronenburg. Er is in het gebied echter sprake van zware geluidhinder van passerende vliegtuigen. Uit vrees voor gezondheidsschade weigerde het Rijk lange tijd elke vorm van permanente of tijdelijke woningbouw. Maar nieuwe inzichten over geluidadaptief bouwen maken het toch mogelijk een eerste stap te zetten in herontwikkeling van het gebied, aldus De Jonge. Of op een later moment nog meer woningen kunnen worden bijgebouwd is afhankelijk van onderzoek naar risico's op mogelijke gezondheidsschade.

De gemeente Amstelveen is blij met het kabinetsvoorstel. Wethouder Gordon wil samen met de eigenaren in het gebied zo snel mogelijk een passend bouwplan maken.