West: nóg vijftien jaar herstructurering

24.11.10

West: nóg vijftien jaar herstructurering

 

De herstructurering van Amsterdam Nieuw-West gaat nog zeker vijftien jaar duren. De komende tien jaar worden er zesduizend woningen gebouwd, maar gebieden waarvoor nog geen plannen bestaan, komen niet voor 2020 voor vernieuwing in aanmerking.

De ontwikkelingscorporatie Far West wordt opgeheven. De initiatiefnemers Stadgenoot, Rochdale en De Key zien geen heil meer in het voortbestaan. Eind oktober hebben de Amsterdamse corporaties met elkaar gesproken over de vraag hoe het nu verder moet. “De boodschap is beslist niet dat de vernieuwing stopt, maar de herstructurering gaat de komende jaren door in een langzamer tempo,” zo zegt Gerard Anderiesen, bestuurder van Stadgenoot.

Buurten waarvoor nog geen concrete plannen in de maak zijn, zoals Slotermeer Zuid of de Wildemanbuurt, komen voorlopig niet in aanmerking voor vernieuwing.

Belangrijk knelpunt is de stagnerende verkoop van nieuwbouwkoopwoningen. In de stedelijke vernieuwingsgebieden staan honderden appartementen nog op een nieuwe eigenaar te wachten. “We kunnen simpelweg niet doorgaan met een hoog bouwtempo. De markt trekt dat niet,” aldus Anderiesen. “We moeten inzien dat het tempo van de herstructurering wordt bepaald door de opnamecapaciteit van de markt. We kunnen niet jaar in jaar uit zoveel koopwoningen wegzetten.”De corporaties kampen niet alleen door de stagnerende woningverkopen met afnemende investeringsruimte. Anderiesen: “De afgelopen jaren hebben we onze investeringsruimte al zien krimpen. Als onze financiële positie nog verder verslechtert – en het kabinet Rutte voorspelt wat dat betreft weinig goeds - dan komt de kwaliteit van de volkshuisvesting op een lager niveau te liggen. Dan zijn in de toekomst heroverwegingen onvermijdelijk. Dan blijven oude woningen eerder staan en zal er minder snel worden gekozen voor nieuwbouw.”

Het stadsdeelbestuur heeft gemengde gevoelens over de vertraging. Volgens wethouder Paulus de Wilt kan het geen kwaad dat corporaties hun plannen nog eens tegen het licht houden.”Bij de vorming van het nieuwe stadsdeel hebben wij ons al uitgesproken voor minder sloop en meer aandacht voor renovatie. Indertijd stond de vernieuwing van de wijk in het teken van grootschalige verandering; grote aantallen nieuwe mensen de wijk binnenhalen. Dat werkt niet. Nu moet het veel meer gaan om bouwen voor de buurt.”Maar De Wilt maakt zich ook grote zorgen. “In een aantal buurten gebeurt de komende tien jaar niks. Die bewoners willen ook goede openbare ruimte en goede voorzieningen. De afspraak was dat de corporaties ons maatschappelijk vastgoed zouden vernieuwen. We kunnen scholen in Slotermeer niet nog tien jaar laten wachten. Daarin moet worden geïnvesteerd.” De Wilt wil de corporaties aan die afspraak houden. Al vreest hij het ergste. “Waarschijnlijk komt die rekening bij ons te liggen, maar wij kunnen de bouw van al die scholen ook niet betalen.”[BP]

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.