West: nóg vijftien jaar herstructurering

24.11.10

West: nóg vijftien jaar herstructurering

 

De herstructurering van Amsterdam Nieuw-West gaat nog zeker vijftien jaar duren. De komende tien jaar worden er zesduizend woningen gebouwd, maar gebieden waarvoor nog geen plannen bestaan, komen niet voor 2020 voor vernieuwing in aanmerking.

De ontwikkelingscorporatie Far West wordt opgeheven. De initiatiefnemers Stadgenoot, Rochdale en De Key zien geen heil meer in het voortbestaan. Eind oktober hebben de Amsterdamse corporaties met elkaar gesproken over de vraag hoe het nu verder moet. “De boodschap is beslist niet dat de vernieuwing stopt, maar de herstructurering gaat de komende jaren door in een langzamer tempo,” zo zegt Gerard Anderiesen, bestuurder van Stadgenoot.

Buurten waarvoor nog geen concrete plannen in de maak zijn, zoals Slotermeer Zuid of de Wildemanbuurt, komen voorlopig niet in aanmerking voor vernieuwing.

Belangrijk knelpunt is de stagnerende verkoop van nieuwbouwkoopwoningen. In de stedelijke vernieuwingsgebieden staan honderden appartementen nog op een nieuwe eigenaar te wachten. “We kunnen simpelweg niet doorgaan met een hoog bouwtempo. De markt trekt dat niet,” aldus Anderiesen. “We moeten inzien dat het tempo van de herstructurering wordt bepaald door de opnamecapaciteit van de markt. We kunnen niet jaar in jaar uit zoveel koopwoningen wegzetten.”De corporaties kampen niet alleen door de stagnerende woningverkopen met afnemende investeringsruimte. Anderiesen: “De afgelopen jaren hebben we onze investeringsruimte al zien krimpen. Als onze financiële positie nog verder verslechtert – en het kabinet Rutte voorspelt wat dat betreft weinig goeds - dan komt de kwaliteit van de volkshuisvesting op een lager niveau te liggen. Dan zijn in de toekomst heroverwegingen onvermijdelijk. Dan blijven oude woningen eerder staan en zal er minder snel worden gekozen voor nieuwbouw.”

Het stadsdeelbestuur heeft gemengde gevoelens over de vertraging. Volgens wethouder Paulus de Wilt kan het geen kwaad dat corporaties hun plannen nog eens tegen het licht houden.”Bij de vorming van het nieuwe stadsdeel hebben wij ons al uitgesproken voor minder sloop en meer aandacht voor renovatie. Indertijd stond de vernieuwing van de wijk in het teken van grootschalige verandering; grote aantallen nieuwe mensen de wijk binnenhalen. Dat werkt niet. Nu moet het veel meer gaan om bouwen voor de buurt.”Maar De Wilt maakt zich ook grote zorgen. “In een aantal buurten gebeurt de komende tien jaar niks. Die bewoners willen ook goede openbare ruimte en goede voorzieningen. De afspraak was dat de corporaties ons maatschappelijk vastgoed zouden vernieuwen. We kunnen scholen in Slotermeer niet nog tien jaar laten wachten. Daarin moet worden geïnvesteerd.” De Wilt wil de corporaties aan die afspraak houden. Al vreest hij het ergste. “Waarschijnlijk komt die rekening bij ons te liggen, maar wij kunnen de bouw van al die scholen ook niet betalen.”[BP]

De herstructurering van Amsterdam Nieuw-West gaat nog zeker vijftien jaar duren. De komende tien jaar worden er zesduizend woningen gebouwd, maar gebieden waarvoor nog geen plannen bestaan, komen niet voor 2020 voor vernieuwing in aanmerking.
De ontwikkelingscorporatie Far West wordt opgeheven." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS