Vrijesectorhuurders vrezen huurverhoging vanwege oplopende inflatie

14.02.2022
Image

De Federatie Huurders Commerciële Sector heeft een oproep gedaan aan de Tweede Kamer om dit jaar in te grijpen en de huren voor de vrije sector in 2022 en 2023 te bevriezen. De eerdere maatregel om grote stijgingen in de vrije sector te beperken voldoet namelijk niet meer omdat het inflatiecijfer enorm is opgelopen. Vorig jaar werd de jaarlijkse huurverhoging tot mei 2024 begrensd op inflatie + 1 procentpunt. De inflatie over 2021 bedroeg 2,3 procent, zodat de maximale huurverhoging uitkomt op 3,3 procent.

Voorzitter Wisso Wissing wijst er op dat experts zoals Klaas Knot zeggen dat de hoge inflatie zeker dit hele jaar zal aanhouden. In januari steeg de inflatie naar 6,4 procent. "Vergeten dreigt te worden dat door krimpende economie er een groot verlies van inkomsten is, terwijl de huren alleen maar blijven stijgen. Ook zitten veel ondernemers, ZZP’ers en gepensioneerden in de knel. Ze hebben allemaal te maken met een enorme inkomensval terwijl de uitgaven gewoon doorgaan. Ook zal de nu toegepaste inflatie jaar in jaar uit blijven worden doorberekend."

De Federatie Huurders Commerciële Sector (Federatie HCS) is een landelijke koepel van huurdersorganisaties en vertegenwoordigt de belangen van de huurders in de vrije sector. De Federatie stelt zich ten doel een einde te maken aan marktwerking bij volkshuisvesting.

Trefwoorden