Overslaan en naar de inhoud gaan

Volkshuisvestingsfonds 2023: 600 miljoen euro voor verbetering kwetsbare wijken

Image

Het kabinet stelt 600 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken. “Daarmee investeren we in de herstructurering van het slechtste deel van de  woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden”, zo schrijft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting in een brief aan de Tweede Kamer. 

De Jonge maakte afgelopen week de hoofdlijnen van het Volkshuisvestingsfonds 2023 bekend. Het doel is om in kwetsbare wijken de leefbaarheid te verbeteren en de veiligheid te verhogen, onder meer door een meer gemengde woningvoorraad te realiseren. Maar door de beperkte investeringskracht van onder meer huiseigenaren, gemeenten en woningcorporaties is het volgens De Jonge lastig om het tij te keren. “Vooral particulieren met een koopwoning in deze gebieden hebben beperkte mogelijkheden om hun situatie te verbeteren.”

De Jonge stelt een aantal wijzigingen voor. In vergelijking met het oude Volkshuisvestingsfonds moet de regeling simpeler en beter uitlegbaar worden voor gemeenten. Gemeenten kunnen voortaan meerdere aanvragen doen. Ook wordt het minimumaantal te herstructureren woningen verlaagd. Aanvragen moeten minimaal 50 woningen betreffen, tenzij het om een stedelijk focusgebied gaat dan ligt de grens op 100 woningen. “Dit geeft gemeenten met kleinere kwetsbare gebieden meer ruimte om een aanvraag in te dienen”, aldus de minister. Naast het minimum aantal woningen komt er een maximaal aan te vragen bedrag per gemeente om de spreiding van de middelen beter te waarborgen. 

De regeling is hoofdzakelijk bedoeld voor woningen in particulier bezit. Waar sprake is van gespikkeld bezit, kan ook voor corporatiewoningen een bijdrage worden aangevraagd. Nieuw is verder het toevoegen van kleinschalige collectieve maatschappelijke voorzieningen in het gebied.