Vluchtelingen in Sportcentrum in Osdorp

16.09.15
Vluchtelingen tijdelijk opgevangen in Sportcentrum in Osdorp

Op verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) richt Amsterdam tijdelijke noodopvang in voor asielzoekers. Amsterdam vangt de komende weken circa 1500 mensen op. De eerste driehonderd vluchtelingen worden vanaf vandaag opgevangen in sportcentrum Caland Osdorp.
Het gaat om mensen die zich bij de vreemdelingenpolitie hebben gemeld op Amsterdam Centraal Station, maar vanwege de grote toestroom nog niet terecht kunnen in de centrale opvanglocatie in Ter Apel. De afgelopen dagen meldden zich elke dag vele tientallen asielzoekers bij het loket van de vreemdelingenpolitie op het Centraal Station. Nadat ze zich daar gemeld hadden, werden ze doorverwezen naar de Centrale Opvanglocatie in Ter Apel. Omdat die locatie inmiddels vol is, heeft het COA Amsterdam verzocht om hulp. Amsterdam biedt met de noodvoorziening een bufferplek waar mensen tijdelijk onderdak en eten en drinken kunnen krijgen, totdat ze bij een Centrale Opvanglocatie van het COA terechtkunnen. De komende dagen wordt de opvang uitgebreid tot circa 1500 plekken.
Het is nog niet bekend welke locaties verder worden ingezet. De gemeente denkt aan sporthallen en leegstaande locaties die snel beschikbaar zijn. De burgemeester doet een oproep aan de vastgoedsector om beschikbare panden aan te bieden voor de tijdelijke noodopvang.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS