Vier experimenten met woöncorporaties in regio Amsterdam

25.09.14
Vier experimenten met woöncorporaties in regio Amsterdam

Platform31 maakt in een experimentenprogramma een inventarisatie van de knelpunten bij het oprichten van wooncoöperaties en faciliteert waar mogelijk initiatieven. De kennisorganisatie heeft uit 21 aanmeldingen veertien 'koplopers' geselecteerd. Daarvan zijn er twee uit Amsterdam, twee uit Almere, terwijl ook Coöperatief Wonen een basis in Amsterdam heeft.

In de zomer is Platform31 gestart met het programma Nieuwe kansen voor de Wooncoöperatie. Doel is om de ontwikkeling van het wooncoöperatiemodel in Nederland te stimuleren. Recent heeft minister Blok een specifieke vorm van de wooncoöperatie als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dit moet huurders van woningcorporaties de mogelijkheid geven om hun woning tegen een aantrekkelijke regeling over te nemen als deze ondergebracht wordt in een coöperatie. Platform31 constateert echter dat het model vooral aantrekkingskracht heeft vanwege het collectieve eigendom. Hierbij treedt de coöperatie op als een kleine, besloten verhuurorganisatie, precies zoals in Duitsland veel voorkomt. Programmacoördinator Tineke Lupi: “Opvallend genoeg is er nauwelijks belangstelling voor de smalle variant van het ministerie, met individueel eigendom van voormalige huurders. De coöperatie is er dan alleen voor het beheer."

Dit zijn de vier projecten uit de regio Amsterdam:

1. Almere: nieuwbouw seniorenhuisvesting 
Nieuwbouwproject in de vorm van een wooncoöperatie voor senioren met een laag inkomen. Huren dienen derhalve in de sociale sector te liggen. Bewoners voeren deels zelf beheer. Aanvraag van gemeente Almere en woningcorporatie Goede Stede.

2. Almere: CPO-project voor lage inkomens

Nieuwbouwproject voor 20 appartementen in het Homeruskwartier, Almere Poort. Beoogd is een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap binnen het programma Ik Bouw Betaalbaar in Almere, bedoeld voor zelfbouw door lage inkomens. Aanvraag van gGemeente Almere en woningcorporatie De Key.

3. Amsterdam, Van der Pekbuurt:  Collectieve verhuur van aantal woonblokken op coöperatieve basis

Binnen de renovatie van de buurt in een aantal woonblokken een vorm van sociale collectieve verhuur op coöperatieve basis ontwikkelen. Aanvraag van Huurdersvereniging van der Pekbuurt. Samenwerkingspartner is woningcorporatie en eigenaar Ymere. 

4. Amsterdam, IJburg: De Groene Gemeenschap
Bewoners van een complex met zelfstandige sociale huurwoningen en een gemeenschappelijke ruimte wil de reeds bestaande zelforganisatie nog verder vergroten. In overleg met corporatie Rochdale wordt onderzocht hoe men het collectief eigendom van de woningen is te verwerven, waarbij de bewoners gaan huren van de wooncoöperatie.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 02.12

De Alliantie ontwikkelt de eerste permanente middenhuurwoningen. De 120 woningen komen in Sloterdijk-Centrum. Het is de uitkomst van taaie onderhandelingen met het Grondbedrijf. “Het geld moest ergens vandaan komen. We hebben beiden water bij de wijn gedaan: de gemeente in de grondprijs, wij in...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 01.12

Er is terecht veel kritiek op de manier waarop we naar een aardgasvrij Nederland toewerken, ja ook van mijzelf. Laatst deed Zondag met Lubach een duit in het zakje met de bekende argumenten. Vanuit specialistische hoek verschenen meteen artikelen en blogs die wezen op onjuistheden en halve...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.