Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Dichtersbuurt in Nieuw-West stap dichterbij; verdubbeling van aantal woningen

Image

Binnenkort stemt de gemeenteraad over de investingsnota voor de vernieuwing van de Dichtersbuurt in Amsterdam Nieuw-West. Morgen is de behandeling in de Raadscommissie. Daarmee komt de vernieuwing van deze wijk, onderdeel van de stedelijke vernieuwing van Slotermeer, een stap dichterbij. Alle 426 woningen worden gesloopt, met instemming van een meerderheid van de bewoners. De buurt krijgt er veel meer woningen voor terug, circa 850. Bovendien wordt de openbare ruimte opgeknapt.

De Dichtersbuurt telt nu 426 sociale huurwoningen. Dat aantal blijft na sloop/nieuwbouw gehandhaafd. Wel is sprake van verdichting. Er komen 220 middeldure huurwoningen en ongeveer 200 vrijesectorwoningen bij. Deze verdichting wordt op twee manieren gerealiseerd. De nieuwe woonblokken worden hoger en er komen enkele grote woonblokken bij langs de Burgemeester Röellstraat. De huidige bebouwing is twee bouwlagen hoog (exclusief kap). In de nieuwe situatie zal de bebouwing variëren van drie tot zeven bouwlagen. De gemeente zegt deze extra verharding te compenseren door extra water te maken met de aanleg van de Sloterparkbadsingel. De straten worden autoluw gemaakt door parkeervoorzieningen onder de woningen te creëren. Er komt daardoor ruimte voor extra groen.

Image

Bijna alle woningen in de Dichtersbuurt zijn van Eigen Haard. De woningcorporatie gaat ook met de gemeente investeren in de leefbaarheid van de buurt. Dat is voor de komende tien jaar vastgelegd in een ‘sociaal pact’. Alle huurders moeten hun huis verlaten. Bewoners mogen zelf kiezen of ze weer terugkeren naar de buurt of dat ze permanent ergens anders gaan wonen. In beide gevallen kunnen ze ongeveer 1,5 jaar voor de start van de werkzaamheden met verhuisvergoeding en voorrang verhuizen in de regio Amsterdam.