"Verkoop aan beleggers levert corporaties niet veel op"

18.04.2014

Een toenemend aantal buitenlandse investeerders is geïnteresseerd in de Nederlandse woningmarkt, ook in het overnemen van corporatiebezit. Maar volgens Pieter de Jong van Ymere zal dat in de Amsterdamse regio maar beperkt plaatsvinden. Beleggers zijn kieskeurig en het levert corporaties ook niet veel op.

Minister Blok wil het makkelijker maken voor corporaties om bestaande huurcomplexen te verkopen. Volgens directeur Marijn Snijders van Capital Value bestaat daar onder buitenlandse investeerders grote belangstelling voor. Volgens Snijders was er vorig jaar ruim 1 miljard euro buitenlands geld beschikbaar voor investeringen in de Nederlandse woningmarkt: "Daarvan is 400 miljoen blijven liggen." Behalve Angelsaksische partijen hebben volgens hem hebben nu ook Duitse pensioenfondsen hun oog op de Nederlandse woningmarkt laten vallen. Een van de mogelijkheden om de Nederlandse markt te betreden is het overnemen van woningcomplexen van corporaties. Capital Value begeleidt momenteel bijvoorbeeld het armlastige Vestia daarbij. Het verdienmodel van dergelijke aankopen is erop gebaseerd dat een flink deel van deze woningen na mutatie kan worden geliberaliseerd. In de regio Amsterdam kan bijvoorbeeld in theorie 43 procent van de corporatievoorraad naar de vrije sector getild.

Pieter de Jong van Ymere verwacht dat de overdracht naar beleggers in de Amsterdamse regio beperkt zal blijven. De taakstelling van corporaties en de prestatieafspraken met gemeenten laten dat volgens hem maar beperkt toe. Bovendien is volgens De Jong maar een klein deel van het corporatiebezit interessant voor beleggers, vanwege de locatie, bouwkundige staat en het gereguleerde aandeel (<143 punten). Complexen met zowel vrije als gereguleerde huren zijn voor beleggers minder aantrekkelijk, terwijl ook de regels overdracht van zulke woningen sterk belemmeren. De Jong: "Beleggers vinden vooral nieuwe of nog af te bouwen complexen met woningen boven de liberaliseringsgrens interessant. Ik schat dat corporaties in de Amsterdamse regio niet meer dan duizend woningen per jaar aan institutionele beleggers zullen overdragen. We hebben ook een verantwoording naar de huurders. We zullen dus nooit aan cowboys verkopen."

Complexverkoop levert volgens De Jong overigens nauwelijks investeringsruimte voor nieuwbouw op. "Verkoop is aantrekkelijk voor corporaties die hun balans willen verkorten, maar bij de huidige rentestand heeft de verkoop van goed renderende complexen een negatief effect op de cashflow ten opzichte van voortgezette exploitatie."