Verhuurderheffing kost Amsterdamse corporaties 220 miljoen per jaar

16.11.12
Verhuurderheffing kost Amsterdamse corporaties 220 miljoen per jaar

Het nieuwe regeerakkoord hing 13 november als een slagschaduw over 'De Ontmoeting', de jaarlijkse bijeenkomst van de Amsterdamse corporaties. De verhuurderheffing gaat dramatisch uitpakken voor de corporaties en hun huurders, zo was de boodschap. De corporaties worden leeggeplukt door het Rijk, veel huurders gaan fors meer betalen, investeringen in nieuwbouw en renovatie lopen dramatisch terug waardoor nog meer bouwbedrijven het loodje zullen leggen.

Volgens Hans van Harten, de directeur van de AFWC, zet het kabinet Rutte-Asscher 'de bijl in de sociale huursector'. Van Harten stelde dat de corporaties de heffingen die zij door Den Haag opgelegd krijgen, nooit kunnen betalen uit de extra huuropbrengsten. Het totaal aan heffingen loopt in deze regeerperiode op tot 2 miljard euro in 2017 voor alle sociale verhuurders. De Amsterdamse corporaties moeten daarvan een kleine 220 miljoen betalen. Van Harten rekende voor dat zelfs bij een maximale doorberekening van de nieuwe huurruimte de Amsterdamse corporaties tegen die tijd theoretisch hoogestens 190 miljoen aan extra huuropbrengsten kunnen genereren.

Maar dat is volgens hem puur theorie. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de betaalbaarheid van de woningen of  aanbiedingsafspraken tussen gemeente en corporaties. Van Harten wijst er op dat het regeerakkoord niets zegt over de betaalbaarheid voor huurders. Daarbij leidt een groter beroep op de huurtoeslag weer tot nog hogere heffingen.

Volgens Van Harten legt Rutte II eenzijdig de rekening neer bij de huursector. Het puntenstelsel wordt vervangen door een maximale huur van 4,5 procent van de WOZ-waarde. Dat leidt in Amsterdam tot fors hogere aanvangshuren. Bestaande scheefwoners worden in de woorden van Stadgenoot-bestuurder Gerard Anderiesen 'uitgerookt': de normale huurverhoging bestaat uit de inflatieverhoging plus anderhalf procent, terwijl inkomens tussen de 34.000 en 43.000 euro jaarlijk 2,5 procent extra en betalen en inkomens boven de 43.000 euro zelfs 6,5 procent boven inflatie. Dat is dus een huurverhoging van bijna 10 procent per jaar totdat de nieuwe maximale huurgrens is bereikt.

Van Harten pleit voor een gezamelijke lobby van alle Amsterdamse woonpartijen richting Den Haag. Maar of de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) daarvoor voelt is de vraag. De verhoudingen zijn zo verstoord dat de HA niet eens wilde deelnemen aan het debat tijdens de Ontmoeting.

"Geen nieuwbouw meer"

Rochdale-bestuurder René Grotendorst schetste wat de verhuurderheffing betekent voor zijn corporatie, een van de armere van Amsterdam. Op basis van de woningvoorraad kan Rochdale in 2017 een heffing verwachting van 32 miljoen euro. Grotendorst verwacht dan ook nog een heffing van 6 miljoen te betalen aan het CFV - onder andere vanwege Vestia. Die uitgaven kan Rochdale nooit opvangen met extra huuropbrengsten. Dit te meer daar Rochdale veel bezit heeft in Zuidoost, waar de huren niet meer mogen stijgen gelet op de nieuwe woz-gebaseerde huurgrens. Aan het verhogen van huren zit bovendien een grens; huurders moeten het wel kunnen betalen.

FINANCIËLE PROGNOSE ROCHDALE

Het nakende kastekort kan Rochdale niet  compenseren met een soberder organisatie en meer woningverkoop. Grotendorst voorziet een toekomst waarin de corporatie soberder onderhoud gaat plegen, stopt met wijkmeesters en andere beheermaatregelen, goedkoper gaat renoveren en stopt met nieuwbouw. "Het lastige is dat je die effecten, anders dan bij de zorg, langzaam zult gaan merken."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.