Vereniging Eigen Huis wil verlenging van overstaptermijn erfpacht

13.04.2018
Image

De Vereniging Eigen Huis roept de nieuwe gemeenteraad op de deadline voor de overstapregeling van de erfpacht te schrappen. De huidige relatief gunstige regeling met 2014 of 2015 als peildatum voor de WOZ eindigt op 1 januari 2020. De VEH wijst op de gebrekkige informatievoorziening, de sterk vertraagde afhandeling van verzoeken tot herziening en tal van onopgeloste kwesties. De VEH stelt voor de huidige peildata te handhaven totdat alle problemen zijn opgelost en erfpachters een redelijk en duidelijk aanbod hebben ontvangen.

Woningeigenaren met een woning op erfpacht kunnen overstappen van 'voortdurende' naar 'eeuwigdurende' erfpacht, waardoor toekomstige betaling eenmalig voor altijd wordt vastgesteld. Erfpachters kunnen daarbij kiezen voor eenmalige afkoop of een vaste jaarlijkse geïndexeerde canon. Als ze dat voor 2020 doen, zijn de voorwaarden extra gunstig: een forse korting én als peildatum voor de WOZ 1-1-2014 of 1-1-2015. Sindsdien zijn de woningprijzen met bijna 20 procent per jaar gestegen. Het fixeren van de canon geeft ook toekomstige kopers en hypotheekverstrekkers duidelijkheid over de woonlasten.

De gemeente kampt met grote achterstanden in de verwerking van aanvragen. Volgens de VEH is nu al te voorspellen dat lang niet alle aanvragen voor 2020 kunnen worden verwerkt. Bovendien heeft nog slechts 5 procent van de erfpachters een aanvraag voor een offerte ingediend, terwijl een regeling na 2020 veel meer geld gaat kosten. De VEH denkt dan ook dat een grote groep erfpachters geen goed beeld heeft van de voor- en nadelen van de overstapregeling. Bovendien zou de informatieverstrekking van de gemeente ernstig tekortschieten. Zo blijft onduidelijk of erfpachters bij afkoop wel of geen overdrachtsbelasting moeten betalen. En dreigen er geen juridische hiaten als er per appartement verschillende erfpachtsregimes gaan gelden? Bij nieuwbouwwoningen zou weer onduidelijkheid bestaan hoe de gemeente met terugwerkende kracht een alternatief voor de WOZ-waarde uit 2014 vaststelt.

Trefwoorden