Veel illegale woningdelers in Kleiburg en Gouden Leeuw in Zuidoost

15.11.17
Veel illegale woningdelers in Kleiburg en Gouden Leeuw in Zuidoost
In de complexen Gouden Leeuw en Kleiburg in Amsterdam Zuidoost vindt op grote schaal illegale kamergewijze verhuur plaats. De gemeentelijke controles leidden tot tientallen vergunningsaanvragen voor woningdelen.
 
Gemeentelijke handhavers onderzochten van maart tot en met augustus meldingen van (illegale) kamergewijze verhuur in de complexen Gouden Leeuw en Kleiburg. In totaal werden 116 woningen gecontroleerd; op 55 adressen werd kamergewijze verhuur zonder vergunning geconstateerd; er werden ook andere vormen van woonfraude aangetroffen. In totaal zijn 58 boetes opgelegd. 
In Gouden Leeuw (400 woningen) zijn 69 woningen onderzocht. Op 31 adressen is kamergewijze verhuur zonder vergunning geconstateerd. In 17 gevallen werd een boete opgelegd van 6.000 euro opgelegd. De schrik zit er inmiddels goed in bij verhuurders. Dit jaar werden er al 38 vergunningen aangevraagd voor het omzetten naar onzelfstandige woonruimte. Eind oktober zijn er 27 vergunningen verleend, vijf aanvragen afgewezen en zes nog in behandeling 
Iets vergelijkbaars vindt plaats in de klusflat Kleiburg. In het complex van 500 woningen werden 47 woningen onderzocht. Op 24 adressen is kamergewijze verhuur zonder vergunning geconstateerd. Verder werden een hennepplantage, een illegaal hotel en op elf adressen een vorm van illegale onderverhuur aangetroffen. Een appartement was omgebouwd tot pension, waar negen personen zonder verblijfsvergunning werden aangetroffen.
In totaal zijn in Kleiburg 29 boetes voor kamergewijze verhuur zonder vergunning, 11 boetes voor woningvorming zonder vergunning en één boete voor illegale toeristische verhuur uitgedeeld. Ook voor Kleiburg explodeerde het aantal vergunningaanvragen, 28 voor woningdelen en 20 voor 'woningvorming'. Er is nog maar één vergunning verstrekt. Het stadsdeel wil een rem zetten op het woningdelen in Kleiburg en hoopt in het bestemmingsplan de juridische argumenten te vinden om aanvragen te kunnen weigeren. De centrale stad heeft begin dit jaar juist de voorwaarden voor woningdelen versoepeld, indien aan criteria voor geluidsisolatie wordt voldaan.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.