Vanaf 2030 geen huurwoningen meer met E-, F-of G-label

01.06.2022
Image

Woningcorporaties mogen vanaf 1 januari 2030 geen woningen meer verhuren met een slecht energielabel. Dat staat in het woensdag gepubliceerde Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting legt die verplichting ook op aan particuliere verhuurders.

Naar schatting 580.000 Nederlandse huurwoningen hebben zo'n slecht label. Voor Amsterdamse corporaties, vaak in bezit van heel oude woningen, geldt dat nog zo'n 10 procent van de woningvoorraad een E-, F- of G-label heeft.  Aedes maakte al eerder met de overheid de afspraak dat die slechte woningen voor 2028 of worden verbeterd of gesloopt. Nieuw is dat minister De Jonge er een uiterste termijn aan verbindt.

Het doel van het beleidsprogramma is dat de verduurzaming van de woningvoorraad wordt versneld. Volgens De Jonge hebben de corporaties door de afschaffing van de Verhuurderheffing voldoende middelen om de verduurzaming voortvarend aan te pakken. Daarnaast komt de minister met maatregelen om ook eigenaren van koopwoningen te helpen bij het verbeteren van hun woningen. "Iedereen moet aan de slag met de verduurzaming van zijn huis", aldus De Jonge..