Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld Amsterdam: meer hoogbouw om groei binnen stadsgrenzen op te vangen

Image

Amsterdam passeert de komende decennia royaal de magische grens van 1 miljoen inwoners. Tot 2050 wil de hoofdstad er volgens de concept-Omgevisie nog 150.000 woningen bijbouwen. Daarbij moeten de stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw-West uitgroeien tot nieuwe centra en rondom stations en aan het IJ is ruimte voor hoogbouw. De ontwerp-Omgevisie kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van GroenLinks-wethouder Van Doorninck.

Uit het toekomstbeeld wordt duidelijk dat Amsterdam verder wil als internationale stad die bedrijven en werknemers uit het buitenland trekt. Daarnaast wil de gemeente ook meer ruimte bieden aan gezinnen en middengroepen. “De afgelopen jaren hebben Amsterdammers hun stad zien groeien en veranderen. Het vastgoed in onze stad is verworden tot een beleggingsobject, waardoor de stad onbetaalbaar dreigt te worden voor lagere en middeninkomens. Als we willen dat de stad de komende jaren bereikbaar blijft voor onze kinderen én nieuwe Amsterdammers uit binnen- en buitenland, dan zullen we de groei de komende dertig jaar moeten omarmen, maar ook duidelijk richting moeten geven en grenzen aan moeten stellen”, aldus de wethouder van Ruimtelijke Ordening.

Van Doorninck denkt dat Amsterdam de groei van het aantal inwoners en woningen kan opvangen binnen de bestaande stadsgrenzen en met respect voor landelijk Noord. Dit betekent wel dat Amsterdam zal ‘verdichten’; de nieuwbouw verrijst binnen de bestaande stad. Amsterdam zal ook de hoogte ingaan. Rondom stations is hoogbouw van meer dan zeventig meter mogelijk, net als aan de IJ-oevers in Noord.
Te midden van deze nieuwbouw is volgens de wethouder voldoende groen mogelijk. In de vorm van een aantal nieuwe parken, maar ook op daken en in de straten, waar de auto verdwijnt. In de Omgevingsvisie krijgt ook duurzaamheid een belangrijke plek. De stad wordt zo ingericht dat er ruimte komt voor het opwekken van zonne- en windenergie en hergebruik van materialen en grondstoffen.

Tot en met woensdag 3 maart ligt de ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050 ter visie. Vijf strategische keuzes worden de komende weken toegelicht in een aantal webinars. (zie de link voor meer info)