Studentenwoningen ook in huurprijs omlaag

08.11.12
Studentenwoningen ook in huurprijs omlaag

Huren in de gereguleerde sector mogen van het nieuwe kabinet niet hoger zijn dan 4,5 procent van de WOZ-waarde. Ook van studentenwoningen gaat de huur omlaag, zo voorziet woonstichting De Key. Vervolgens is er geen geld meer om nieuwe investeringen te doen in de bestrijding van het tekort aan studentenkamers.
De Key voelt zich overvallen door de kabinetsvoornemens. Precieze berekeningen heeft de woonstichting dan ook nog niet voorhanden. Maar een zekere verlaging van het huurniveau lijkt onvermijdelijk. Studentenhuisvester DUWO – in samenwerking met woningstichting Rochdale actief op de Amsterdamse markt- liet afgelopen week ook al weten een verlaging van de huurinkomsten met vele miljoenen te verwachten.
“Wij wachten de verdere uitwerking van het regeerakkoord af,” aldus directeur Rob Haans. “We kunnen ons niet voorstellen dat de regering deze effecten heeft bedoeld. We zullen samen andere studentenhuisvesters moeten zorgen voor een goede uitwerking op maat. Zodanig dat we toch voldoende betaalbare studentenwoningen kunnen blijven realiseren.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS