Overslaan en naar de inhoud gaan

'Stop religieuze twist over binnen- of buitenstedelijk bouwen'

Image

Minister Hugo de Jonge roept de nieuwe provinciale partijen in Noord-Holland op een einde te maken aan de de 'bijna religieuze twist' over binnen- of buitenstedelijk bouwen. "Gun die dorpsgemeenschappen een straatje erbij". Tevens riep hij gemeentebesturen in de regio op hun NIMBY-gedrag over het huisvesten van kwetsbare groepen te beëindigen: iets meer solidariteit is nodig in Noord-Holland. 

Minister De Jonge was 15 maart aanwezig bij de ondertekening van een drietal Woondeals. Die van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), Noord-Holland Noord en van dat deel van Flevoland dat niet onder de MRA valt. Afgezien van Friesland heeft het kabinet nu woondeals gesloten met regio's in heel Nederland. Deze afspraken moeten gezamenlijk leiden tot de bouw van 900.000 woningen in de periode 2022-2030, waarvan twee derde betaalbaar.
De Jonge: "Iedereen kent wel iemand die niet de volgende stap in zijn leven kan zetten vanwege de woningnood. Veel levens staan op de pauzestand. Er is de afgelopen jaren te weinig en te duur gebouwd. De markt kan dat niet oplossen, heb ik eerder gezegd. Dat was geen kritiek op marktpartijen, maar op de overheid. We hernemen hiermee onze volkshuisvestelijke traditie."

Bijna alle geplande woningproductie in Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam is binnenstedelijk. De Jonge onderschrijft die richting maar vreest ook dat daar juist de komende jaren business cases moeilijker zijn te realiseren. Ook daarom pleit hij ervoor dat het provinciaal bestuur in Noord-Holland minder dogmatisch gaat kijken naar woningbouw 'in het groen'.

De Jonge: "Zeker. We moeten de natuur beschermen en de schaarse ruimte zoveel mogelijk behouden. Daar gaan we niet van afwijken. Maar wat wel echt moet is dat we met meer welwillendheid moeten kijken naar andere locaties in kleinere  dorpskernen. De eerste reden is dat we die 900.000 woningen voor 2031 anders niet gaan halen. Omwille van de aantallen moet je ook buitenstedelijk bouwen. Maar misschien nog belangrijker: ook vanwege de leefbaarheid van die gemeenschappen is het nodig. Een dorp moet kunnen bouwen voor zijn eigen starters en eigen senioren. Anders trekken gezinnen weg, verdwijnen voorzieningen enzovoort. Volkshuisvesting is uiteindelijk gemeenschappen bouwen. Als je een dorp niet de mogelijkheid geeft voor dat straatje erbij, dat zet je zo'n gemeenschap op slot."

"Het is in eerste instantie aan de provincie/regio zelf om de regie te voeren, maar als de aantallen binnenstedelijk tegenvallen ligt daar ook de verantwoordelijkheid verder te kijken. Pas als provincie en gemeenten daar niet uitkomen, is het Rijk aan zet. Zo gaan we het doen."