Steekproef moet uitwijzen of Airbnb-adressen nu tijdelijk worden verhuurd

10.04.2020
Image

Nu de vakantieverhuur en de verhuur aan expats door de coronacrisis stil ligt, stijgt het aanbod van gemeubileerde huurwoningen voor een maximum termijn van drie maanden. Volgens raadsleden van Groen Links biedt deze ontwikkeling een uitgelezen kans om illegale vakantieverhuur op te sporen. Hun roep om extra handhaving is vooralsnog niet gehonoreerd. Wel wordt binnenkort een steekproef gehouden of er inderdaad sprake is van onttrekking van de woningvoorraad door illegale verhuur voor langere termijn.

Er zijn diverse indicaties dat Airbnb-adressen nu met tijdelijke huurcontracten worden aangeboden. Raadsleden De Jong en Ernsting stelden daarop eind maart vragen over wethouder Ivens. “Het lijkt er op dat woningen die voorheen via sites voor vakantieverhuur werden aangeboden en in deze periode leeg blijven staan, nu voor enkele maanden worden aangeboden. Het vermoeden bestaat dat die woningen permanent en dus illegaal via sites als Airbnb worden verhuurd.”
Zij pleiten ervoor de afdeling handhaving daar extra onderzoek naar te laten doen, bijvoorbeeld door het aanbod van verhuurwebsites als Pararius onder de loep te nemen. Zover is de wethouder nog niet, laat de woordvoerder weten. De schriftelijke vragen moeten nog behandeld. Zij kan alleen melden dat er een steekproef zal worden gehouden die duidelijk moet maken of er bij deze tijdelijke verhuurcontracten inderdaad sprake is van illegale onttrekking aan de woningvoorraad.
Volgens een woordvoerder van Pararius is het niet verboden om woningen voor een periode van enkele maanden te verhuren. Omdat de toeristische sector is stilgevallen, kunnen bijvoorbeeld verhuurders van shortstay appartementen besluiten hun woonruimte voor langere termijn te verhuren om zo hun leegstand te beperken. Pararius ontvangt ook geluiden van makelaars dat lopende huurovereenkomsten tussentijds worden opgezegd door kenniswerkers/expats waarvan contracten zijn beëindigd of die om veiligheidsredenen naar huis zijn gegaan.
Het verhuurplatform ziet wel een duidelijke stijging van het aanbod van huurwoningen in het algemeen. "In de tweede helft van maart 2020 werden er in het hele land 5,4 procent meer vrije sector huurwoningen aangeboden op onze site ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar.”