Start aanleg Middeneiland met 3.000 woningen

08.03.17
Start aanleg Middeneiland met 3.000 woningen

Amsterdam krijgt een nieuw eiland van tachtig hectare in het IJmeer. Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week ingestemd met het maken van het land voor het eerste deel van Middeneiland. Tussen 2021 en 2026 zullen daar minimaal zeshonderd woningen per jaar worden gebouwd.

Het Middeneiland is onderdeel van de tweede fase van IJburg. Tezamen met het Centrumeiland en het toekomstige Buiteneiland vormen zij een van de grootste Amsterdamse nieuwbouwlocaties van de komende twintig jaar. "De stad groeit. We hebben woningen nodig voor Amsterdammers en voor mensen van buiten de stad. Met het opspuiten van het Middeneiland breiden we de stad uit. Het Middeneiland wordt een prachtig stuk Amsterdam waar wonen, bewegen en natuur voorop staan," aldus wethouder Van der Burg van Grondzaken.

Het maken van het land gebeurt in fasen. Het eerste deel beslaat ruim de helft van de totale oppervlakte van Middeneiland. De gemeenteraad zal in april definitief besluiten tot landmaken, samen met het besluit voor aankoop van de waterbodem van het Rijk en het ter beschikking stellen van een krediet voor de voorbereiding van de bruggen naar Middeneiland. De uitvoering van het landmaken staat gepland vanaf het voorjaar van 2018. Omdat de zuidzijde van het eiland een kortere zettingsperiode nodig heeft dan de noordzijde, zal daar worden gestart met bouwen.

De te verwachten kosten voor het landmaken van het Middeneiland (82 hectare), inclusief kosten voor de verwerving van de waterbodem van het Rijk en benodigde voorbereidingskosten voor twee civiele kunstwerken en de IJtram tweede fase tot aan het Investeringsbesluit Stedenbouwkundig Plan Middeneiland in 2018 bedragen ruim 100 miljoen euro.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS