Overslaan en naar de inhoud gaan

Stadgenoot viert 15-jarig bestaan met Buurtdag in Osdorp

Image

Woningcorporatie Stadgenoot organiseerde 13 juli een Buurtdag in de Borrendammebuurt in Osdorp (Amsterdam Nieuw-West). Hiermee stond de corporatie uitgebreid stil bij haar 15-jarig bestaan. Bij Stadsboerderij Osdorp was een markt met verschillende activiteiten georganiseerd. Ook gingen medewerkers langs de deuren voor een praatje en deelden bonnen uit voor een gratis plantje. Verder stond er een servicebalie op de markt, voerden monteurs kleine reparaties uit en gingen collega’s samen de wijk in om afval te prikken.

Stadgenoot bezit zo’n 800 woningen in de Borrendammebuurt. Anne Wilbers, bestuursvoorzitter Stadgenoot: “Wij zijn ervan overtuigd dat we er in de eerste plaats moeten zijn voor onze huurders. Niet alleen als verhuurder van woningen, maar ook als aanspreekpunt en actieve partij in de buurt. In dat licht bezien ontstond het idee om ons 15-jarig bestaan in de buurt te vieren, tussen en mét onze bewoners. Zo leren alle collega’s elkaar én de buurten waar we veel bezit hebben ook weer een beetje beter kennen.”

Stadgenoot ontstond in 2008 uit een fusie tussen de Algemene Woningbouw Vereniging (opgericht in 1910) en Het Oosten (een rooms-katholieke woningbouwvereniging opgericht in 1911). Schaalvergroting was destijds aan de orde van de dag in de corporatiesector. Die werd mede gemotiveerd vanwege het uitdijende takenpakket en de financiële slagkracht die daarvoor nodig was: meer verantwoordelijkheid voor het beheer van de publieke ruimte, het huisvesten van zorg- en maatschappelijke instellingen, de bouw van middeldure huur- en koopwoningen en de exploitatie van commercieel vastgoed. De Rijksoverheid maakte met de Woningwet van 2015 niet alleen een einde aan uitwassen maar ook een einde aan die brede taakopvatting. De focus kwam te liggen op het huisvesten van mensen die het op de vrije markt niet redden. De kerntaak: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen.

Image
Stadgenoot - buurtdag 13 juli tgv 15-jarig bestaan

De wind waait inmiddels weer de andere kant op. De verhuurderheffing is afgeschaft, corporaties worden nadrukkelijk uitgenodigd middeldure huurwoningen te bouwen en stagnerende bouwprojecten te redden. Niet alleen lokale overheiden maar ook het Rijk zien corporaties ook weer als cruciale partner om leefbaarheidsvraagstukken in wijken aan te pakken.

Daar wordt ook vanuit de overheid in geïnvesteerd. Het Rijk stelde tot nu toe 900 miljoen euro beschikbaar voor de leefbaarheid en veiligheid in twintig kwetsbare stedelijke gebieden. Deze zomer komt er nog eens 200 miljoen vrij voor onder andere scholing, preventie van armoede en schulden, re-integratie en de ontwikkeling van jonge kinderen. Stadsdeel Nieuw-West is een van die gebieden. Afgelopen maart ondertekenden meer dan vijftig  partijen van overheden, maatschappelijke- en bewonersorganisaties en bedrijven het convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’. Anne Wilbers is voorzitter is van het team ‘Wonen en leefomgeving’.