Stadgenoot sluit bouwcontract voor 190 sociale huurwoningen op Oostenburg

12.03.2020
Image

In opdracht van Stadgenoot gaat Heijmans op Oostenburg 160 sociale huurwoningen (studio’s) voor jongeren bouwen en 30 sociale huurwoningen voor ouderen. De verwachte oplevering is in 2022. Op woensdag 11 maart tekenden beide partijen de overeenkomst voor de ontwikkeling van deze woningen.

De 190 woningen komen te staan op kavel 6, aan de kant van de spoorlijnen. In totaal realiseert Stadgenoot 562 woningen op Oostenburg: 317 sociale huurwoningen voor jongeren, 87 sociale huurwoningen voor ouderen, 109 middensegment huurwoningen, 23 vrije sector huurwoningen en 26 koopwoningen. De eerste 97 sociale huurwoningen voor jongeren en 54 middeldure huurwoningen worden op dit moment gebouwd op kavel 2. De oplevering daarvan is eind van dit jaar.

Het voormalig industrieterrein Oostenburg wordt een nieuwe stadswijk met ongeveer 1800 woningen. Het is een van de laatste grote bouwlocaties in de binnenstad. Er komt een mix van sociale, middensegment en vrije sector huurwoningen, koopappartementen, zelfbouwwoningen, ontspanningsplekken, horeca en bedrijvigheid. De historische kern van Oostenburg blijft bewaard, in de vorm van de 19e-eeuwse Van Gendthallen, de monumentale Werkspoorhal, de oude kademuren en de blauwe werkkranen van Werkspoor.
Het grootste deel van het terrein was eigendom van Stadgenoot. Een deel van de kavels is verkocht aan commerciële partijen. Patrick Barské, directeur Vastgoed en Ontwikkeling van Stadgenoot, memoreert nog dat minister Blok het tijdens een werkbezoek “belachelijk” vond dat op deze dure grond ook sociale huurwoningen kwamen. "Hij adviseerde de grond te verkopen, zodat er meer koopwoningen gebouwd konden worden. Wij zijn trots dat op deze prachtige plek ook sociale huur wordt gebouwd."