Overslaan en naar de inhoud gaan

Stadgenoot krijgt tweede bestuurder naast Marien de Langen

Image

Stadgenoot neemt maatregelen om de risicobeheersing te verbeteren. Dat schrijft de corporatie bij de publicatie van het Jaarverslag 2019. In dat kader wordt een tweede bestuurder naast Marien de Langen aangesteld. Die benoeming volgt naar verwachting na de zomer.

De verandering van de bestuursstructuur, zo schrijft Stadgenoot, kwam in een stroomversnelling na ondertoezichtstelling door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Eind maart 2020 kwam Stadgenoot onder verscherpt toezicht te staan. De Autoriteit beoordeelde de interne risicobeheersing bij Stadgenoot als onvoldoende. Uiting van die onvoldoende risicobeheersing was volgens de Aw de facturenfraude op de financiële administratie die in augustus 2019 aan het licht kwam. Een eenmansactie berokkende Stadgenoot in de loop van elf jaar een schade van in totaal € 1,9 miljoen. Voor 1 juli 2020 levert Stadgenoot een herstelplan op dat inzoomt op de interne controlesystematiek en cultuuraspecten die een rol kunnen spelen om de risicobeheersing verder te verbeteren. De corporatie kende eerder ook een tweehoofdige bestuursstructuur.

Stadgenoot betitelt zichzelf als ‘een financieel gezond bedrijf dat volkshuisvestelijk goed heeft gepresteerd’. Eind 2019 had de Amsterdamse woningcorporatie 30.588 woningen onder haar beheer: 29.039 sociale huur en 1.549 vrije sector huurwoningen. In de vrije sector werd driekwart van de woningen die vrijkwamen in het middensegment verhuurd. Stadgenoot leverde 215 nieuwbouwwoningen op en er werden ruim 8.500 ‘energielabelstappen’ gemaakt, bijna drie keer zoveel als in de twee jaren daarvoor. Deze duurzaamheidsprestatie was met name te danken aan bijna 1000 woningverbeteringen.

Door waardegroei van vastgoed in Amsterdam was het financiële resultaat voor het derde jaar op rij hoog: € 616 miljoen (voor belasting). Vanwege hoge (verhuurders)heffingen en een oplopende belastingdruk kon de exploitatie maar net sluitend gehouden worden. Door verkoop van bouwkavels op Oostenburg aan commerciële partijen, zijn de liquide middelen van dochterondernemingen van Stadgenoot met € 40 miljoen toegenomen. Dat geld zal de komende jaren worden ingezet om te investeren in middensegment huurwoningen.