Overslaan en naar de inhoud gaan

'Spoedzoekers' krijgen meer kans op een sociale huurwoning... vanaf 2022

Image

De kogel is bijna door de kerk. Na jaren discussie en ontwikkeling is de invoering van een nieuw systeem van woonruimteverdeling in de WoningNet-regio Amsterdam bijna een feit: de vijftien betrokken colleges hebben hun fiat gegeven aan de vernieuwing en leggen het voorstel nu voor aan hun gemeenteraden. In het nieuwe systeem gaan woningzoekenden punten sparen in plaats van inschrijfduur opbouwen. Mensen die dringend een sociale huurwoning nodig hebben krijgen daarmee meer kans. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 kan ingaan. Op dit moment worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van inschrijfduur of aan iemand met een urgentieverklaring. Omdat sociale huurwoningen schaars zijn en urgenties alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend, is er nu een groep woningzoekenden die dringend een woning nodig heeft maar daar geen kans op maakt. De gemiddelde wachttijd ligt boven de tien jaar. In het nieuwe systeem moeten mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod komen.

Punten sparen

Met een nieuw puntensysteem is de wachttijd (inschrijfduur) niet meer alles bepalend, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden opgebouwd. Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook situatiepunten krijgen. Het gaat om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende kinderen in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van bewoners in de regio over de woonruimteverdeling. Hoe meer punten, hoe meer kans op een woning.

Laurens Ivens, wethouder Wonen Amsterdam: “We hebben een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen en daardoor ook een extreem lange wachtlijst. Daarom ben ik blij dat we met 15 gemeenten en 14 corporaties in de regio afspraken hebben kunnen maken over een iets eerlijkere verdeling van de woningen. Met het nieuwe systeem hoeven inwoners die het hardst een woning nodig hebben, niet langer achteraan in de rij aan te aansluiten. Daarnaast blijven we ons natuurlijk hard inzetten om meer betaalbare woningen te krijgen.”

Gemeenten krijgen binnen de nieuwe woonruimteverdeling de mogelijkheid om voor de periode van twee jaar een experiment te starten. Zo gaat in ieder geval Amsterdam jongeren tien startpunten toekennen als ze na afloop van hun jongerencontract geen nieuwe woning kunnen vinden. Zo moet worden voorkomen dat ze op straat komen te staan. Na twee jaar wordt gekeken of deze regeling voortgezet kan worden. Er kunnen overigens ook punten worden afgetrokken als bijvoorbeeld iemand bij een bezichtiging niet komt opdagen.

Trefwoorden