Overslaan en naar de inhoud gaan

Sluisbuurt krijgt toch een warmtenet

Image

De nieuwbouwwijk Sluisbuurt krijgt definitief een warmtenet. Eerder had de gemeenteraad zware bedenkingen geuit tegen deze keuze, die haaks staat op een eerder besluit om nieuwbouwwijken niet meer op hoge-temperatuur stadsverwarming aan te sluiten. Volgens GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid) is dit toch de beste oplossing voor de Sluisbuurt. Bij de verdere ontwikkeling van de wijk komt er wel ruimte voor nieuwe duurzame afwegingen: “In de aanvullende afspraken met Westpoort Warmte is voor het warmteplan ingezet op meer flexibiliteit om steeds de meest duurzame techniek in te zetten.”

Het warmteplan voor de Sluisbuurt voorziet in aansluiting op het stadswarmtenet van Westpoort Warmte (WPW) voor de eerste 2.700 woningen en voorzieningen. Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde gecascadeerde stadswarmte van 55 graden, afkomstig uit een retourleiding uit het Oostelijk Havengebied. Hierbij gaat het om de restwarmte uit de Diemencentrale die eerst gebruikt wordt voor de verwarming van het Oostelijk Havengebied. In totaal komen er in de Sluisbuurt circa 5.500 woningen. Op 21 november werd het bestemmingsplan in de raadscommissie RO vastgesteld.

In november 2017 had de gemeenteraad een zestal moties aangenomen waarin een voorkeur wordt uitgesproken voor een laagtemperatuur warmtenetwerk in het Amstelkwartier en andere te ontwikkelen wijken zoals de Sluisbuurt. Daarbij zou zoveel mogelijk gebruik moeten worden gemaakt van lokale duurzame bronnen. Na een uitgebreide verkenning herbevestigde het huidige college in mei dat voor de Sluisbuurt een hoogtemperatuursysteem op basis van restwarmte de meest duurzame oplossing is. Dat is nu dus definitief vastgesteld.

Overigens kunnen ontwikkelaars vrijstelling krijgen van de aansluitplicht op het warmtenet als ze een gelijkwaardige of duurzamer alternatief voor de stadswarmte uit de retourleiding hebben.