Slecht nieuws voor overspannen woningmarkt: bevolking groeit snel

30.10.2019
Image

In de eerste drie kwartalen van 2019 kwamen er in Nederland 102 duizend inwoners bij. Dat is bijna net zoveel als in heel 2018. De sterke groei is vooral een gevolg van immigratie. Daarnaast is er een geboorteoverschot. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In combinatie met de stagnerende bouwproductie zal de druk op de woningmarkt alleen maar groter worden.

In de eerste drie kwartalen van 2019 kwamen er in 102 duizend inwoners bij. Er vestigden zich in die periode 208 duizend immigranten, terwijl 121 duizend emigranten vertrokken. Het migratiesaldo kwam daarmee uit op 87 duizend, bijna 20 duizend hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast kwamen er 15 duizend inwoners bij doordat er meer kinderen werden geboren dan er mensen overleden. Het aantal geboorten bleef op een vergelijkbaar niveau als in de eerste drie kwartalen van 2018, maar er stierven ruim 3 duizend mensen minder.

Trefwoorden