'Rijk belemmert komst nieuwe kluswoningen in Amsterdam Nieuw-West'

17.01.2017
Image
Het Rijk maakt het voor corporaties financieel onmogelijk om nog kluswoningen aan te bieden. Zo meent bestuurder Ronald Mauer (D66) van Nieuw-West. Tijdens een werkbezoek van minister Blok maandag aan 'Klussen op de Klarenstraat' heeft Mauer bij hem aangedrongen op wijziging van regelgeving. Kluswoningen zijn volgens Mauer een goed instrument om buurten te vernieuwen. Maar corporaties worden door het Rijk gedwongen al hun woningen tegen marktwaarde te waarderen. "Daardoor wordt herontwikkeling van kluswoningen financieel onhaalbaar", aldus Mauer. Terwijl kluswoningen belangrijk zijn voor het in stand houden van het zelfbouwprogramma. "De afgelopen jaren is er door collectieven vooral gebouwd op vrijgekomen locaties. De komende jaren zullen nog amper scholen, kinderdagverblijven of kantoren worden gesloopt. Als we dan ook niet over kluswoningen kunnen beschikken, dan komt ons zelfbouwprogramma in gevaar'', aldus Mauer. Het uitblijven van kluswoningen heeft volgens Mauer nog een ander negatief effect. Als corporaties minder woningen kunnen verkopen, dan hebben zij ook minder middelen beschikbaar voor nieuwbouw. Ook dat is volgens hem schadelijk voor de vernieuwing van Nieuw-West. Overigens heeft Ymere onder de vlag 'Eenblokstad' net een week geleden in Bos en Lommer een blok met casco-appartementen in de verkoop gezet; daarbij renoveert de corporatie het casco en verkoopt vervolgens de individuele af te bouwen appartementen.