Overslaan en naar de inhoud gaan

'Richt coöperatie op om sociale huur- en koopwoningen te beheren en te distribueren'

Image

De gemeente Amsterdam moet zelf een coöperatie oprichten om sociale huur- en koopwoningen te beheren en te distribueren. Zo betoogde GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink woensdag tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad. Volgens hem komt de gemengde stad steeds verder onder druk te staan.

In zijn speech toonde hij zich bezorgd over de ontwikkelingen op de woningmarkt. "Er is hysterie op de koopmarkt. Een kwart van de huizen wordt zonder voorwaarden verkocht. De sociale huursector krimpt fors. Zo zeer dat het gerechtvaardigd zou zijn de samenwerkingsafspraken met corporaties en huurders open te breken." Naar zijn mening staat de zogeheten kernvoorraad onder druk. "Er zijn buurten waar menging uit beeld dreigt raakt en waar minder dan 30 procent van de woningen nog sociale huur is."

Voor GroenLinks is het grote vertrouwen van VVD en D66 in de werking van de markt niet meer van deze tijd. Groot Wassink staat een fundamentele verandering voor. "Het betekent voor ons dat het nieuwe college sterker moet sturen in het tegengaan van onwenselijke ontwikkelingen en actiever optreedt waar dat nodig is. We kunnen de markt beteugelen, we moeten de markt beteugelen."

Ook PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman vroeg in haar beschouwingen aandacht voor de toenemende druk op de ongedeelde stad. "Stel je voor dat we niet die duizenden huurwoningen hadden verkocht en de huurmarkt wel hadden beteugeld, dan stond de ongedeelde stad niet onder druk en hadden we misschien wel gewoon woningen voor leraren beschikbaar gehad."

Zij hield verder een pleidooi voor een veel hogere bouwproductie onder leiding van een echte stadsbouwmeester, middenhuurwoningen die voor altijd een middenhuur houden en creatieve samenwerking tussen gemeente en particulieren om de koopwoningmarkt betaalbaar te houden.