Renovatie Het Breed in Noord officieel afgerond

23.08.16
Een van de kenmerkende luchttunnels
Minister Blok onthulde samen met de oudste bewoonster Anke Oosterbaan (96) een gedicht over Het Breed
Aan de indeling van de woning is niets gewijzigd. Wel is de pui vernieuwd
De publieke straten (luchtbruggen) zijn nu alleen voor bewoners toegankelijk
Renovatie Het Breed in Amsterdam Noord officieel afgerond
Update 24-08-2017, 10.00

De ingrijpende renovatie van Het Breed, ook bekend als het Plan van Gool, is gisteren officieel afgerond door Minister Blok van Wonen en Rijksdienst. Uitgangspunt van de renovatie was om de 1176 woningen veiliger, comfortabeler en energiezuiniger te maken. De minister onthulde samen met de oudste bewoonster Anke Oosterbaan (96 jaar) een gedicht over Het Breed, geschreven en voorgedragen door voormalig stadsdichter F. Starik. Elk van de dertien strofen krijgt een plek bij één van de dertien nieuwe entreehuizen.

Na een lange en roerige voorgeschiedenis is 3,5 jaar na de start de renovatie van Het Breed in Amsterdam Noord voltooid. Met hoge architectonische en duurzame ambities maakten Ymere en Eigen Haard het zichzelf niet makkelijk. Het complex van architect en voormalig rijksbouwmeester Frans van Gool, is genomineerd als gemeentelijk jong monument. Kenmerkend voor Het Breed zijn de grote hoeveelheid glas in de gevels, de slanke betonnen kolommen en de luchtbruggen die de woonblokken met elkaar verbinden.

Na vijftig jaar waren de woningen en gezamenlijke ruimten toe aan renovatie. Na een valse start schaarden bewonersvereniging en de corporaties Ymere en Eigen Haard zich uiteindelijk achter een plan waarin de oorspronkelijke architectonische kenmerken zoveel mogelijk behouden bleven. Wel hielden de corporaties vanwege de veiligheid vast aan het afsluiten van de publieke galerijen en 'luchttunnels'. De postbode komt daardoor niet meer langs de deur. Dit besluit wordt nog altijd door flink wat bewoners betreurd, maar volgens bestuursvoorzitter Karin Laglas van Ymere is dit toch de beste oplossing, ondanks de begrijpelijke bezwaren van bewoners en de afbreuk die wordt gedaan aan de open opzet van het complex. Die paste bij de jaren zestig, maar de tijden zijn veranderd.
Daar verwees de bestuursvoorzitter van Eigen Haard ook naar toen hij opmerkte dat de eerste glazen toegangsdeur alweer gemold is: "Het zou mooi zijn als deze opknapbeurt wordt gekoppeld aan initiatieven om hier een prettiger buurt te maken. Wij corporaties willen de bewoners faciliteren dat voor elkaar te krijgen."
Voorzitter Frank Witzen van de bewonersvereniging stond nog even stil welke plannen allemaal zijn tegengehouden, zoals het plan om 500 woningen samen te voegen tot 250, en het weghalen van de luchttunnels. "In het overleg hebben we de randen opgezocht van wat kon."
Minister Blok kwam blij uit een van de woningen. Het bracht hem zijn jeugd in de optimistische jaren zestig in herinnering: ruime lichte woningen met veel groen, waar de kinderen voor de deur buiten kunnen spelen. Hij is blij dat er gekozen is voor renovatie in plaats van sloop. "Het resultaat van de renovatie is prachtig. Ik hoorde natuurlijk ook kritische kanttekeningen. Dat is niet erg en houd je scherp. Het is goed om met bewoners afspraken te maken om te blijven werken aan een mooie leefbare buurt. Want, een wijk is nooit af."
Een van die kritische kanttekeningen kwam van bewoonster Lilly Koopmans. "Ik zit in de winter 's avonds met koude benen. Eneco heeft beweerd dat ze watertemperatuur van de verwarming op 65 graden doorvoer zouden gaan stoken (was 90), maar dat doen ze alleen vanaf min tien graden. In de praktijk halen we dat nooit. We zijn nu afhankelijk van de weersensor op het ketelhuis. Veel bewoners in onze flat krijgen het daardoor vaak niet warm genoeg."
In het komende nummer van NUL20 staat een uitgebreider artikel over de renovatie van Het Breed.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.