Overslaan en naar de inhoud gaan

Regeringscoalitie wil versnelde aanpak scheefwoners

Image
update 28-09-2018
Scheefwoners moeten versneld meer huur gaan betalen, zo zullen VVD, D66, CDA en CU woensdag voorstellen in debat met minister Ollongren. Op die manier willen de regeringspartijen hen aanmoedigen te verhuizen naar een woning in de vrije huur- of koopsector.
 
Nu is het nog zo dat scheefwoners – die meer dan 41.000 euro per jaar verdienen – jaarlijks niet meer dan 5,4 procent huurverhoging krijgen. De coalitiepartijen willen de huurprijs voor scheefwoners in één klap verhogen naar de maximale maandhuur. Dat kan ertoe leiden, zo meldt AD vandaag, dat de huur in een klap met veertig procent omhoog gaat. Tegelijkertijd vinden de vier partijen dat het stelsel ook omgekeerd moet werken. Gaat het gezinsinkomen omlaag, bijvoorbeeld door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan moet de huur versneld omlaag. 
 
De coalitiepartijen tonen zich in AD eensgezind. "Als de buurvrouw opeens een ton per jaar verdient, dan mag zij ook meer huur betalen voor de sociale huurwoning", vindt D66-Kamerlid Jessica van Eijs. Wel meent CDA-kamerlid Erik Ronnes dat maatwerk mogelijk moet zijn. De situatie in Amsterdam is volgens hem wezenlijk anders dan in een krimpregio.
 
De Woonbond spreekt van een ‘asociaal uitrookplan’. Volgens directeur Paulus Jansen kunnen heel veel middeninkomens helemaal geen huur boven de sociale huurgrens betalen. ”Het slaat nergens op om dan huurders met een bescheiden middeninkomen de schuld te geven van lange wachtlijsten”, aldus Jansen. Bovendien loopt volgens de Woonbond het aantal huurders met een middeninkomen in de sociale huursector al jaren terug. Stadsgeograaf Cody Hochstenbach (UvA) noemt in een tweet het voorstel van de coalitiepartijen 'de zoveelste maatregel om sociale huur om te vormen van een brede publieke voorziening tot een vangnet voor de laagste inkomens'.
 
Volgens de meeste recente cijfers uit WiMRA 2017 mag in de Metropoolregio Amsterdam naar schatting ruim 14 procent van de sociale huurders van corporatiewoningen worden gerekend tot de ‘goedkope scheefwoners’. Binnen Amsterdam wonen de meeste goedkope scheefwoners in de stadsdelen Centrum en Zuid en de minste in Zuidoost. In de periferie van Amsterdam wonen relatief meer goedkope scheefwoners dan in de hoofdstad zelf. De kroon spant de regio Waterland (25%), maar ook Edam-Volendam (23%) en Ouder-Amstel (23%) heeft bijna een kwart van de corporatiehuurders een gezinsinkomen boven de €40.349 euro (grenswaarde 2017).
Dit bericht is 28 september geactualiseerd met WiMRA-cijfers (= onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam), lees ook de volledige analyse van deze cijfers over scheefwonen: "Slechts 3% van corporatiehuurders verdient meer dan 2x modaal"