Raad Weesp bevestigt keuze voor aansluiting bij Amsterdam

27.03.2018
Image

Weesp wordt onderdeel van stadsdeel Zuidoost van Amsterdam. De Weesper gemeenteraad ging maandagavond akkoord met het voorstel tot een ambtelijke fusie met Amsterdam, met de mogelijkheid van een bestuurlijke fusie over tenminste vier jaar. Alleen de CDA-fractie stemde tegen, waardoor het voorstel met veertien stemmen voor en twee stemmen tegen werd aangenomen. De Weesper bevolking koos vorige week in een raadgevend referendum ook in meerderheid (57,4%) voor aansluiting bij Amsterdam.

Naar verwachting gaat de ambtelijke fusie ongeveer een jaar duren. De ambtelijke top van Amsterdam en Weesp zou vandaag al bijeen komen om te spreken over de grootste knelpunten binnen de gemeentelijke organisatie van Weesp. De bestuurlijke fusie wordt uitgesteld tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen, waarschijnlijk om te voorkomen dat de burgers van Amsterdam en Weesp tussentijds naar de stembus moeten.

Op dit moment vallen de sociale huurwoningen van Weesp onder het WoningNet-aanbodsysteem van Gooi en Vechtstreek. Na de bestuurlijke fusie zal de sociale woningvoorraad van Weesp onderdeel worden van het woningaanbod van de regio Amsterdam. Bijna alle sociale huurwoningen in Weesp zijn eigendom van Ymere. Het aandeel sociale huurwoningen in Weesp bedraagt 38 procent, maar de doorstroming is minimaal. Van de 3000 sociale huurwoningen komen er jaarlijks maar 120 (4%) vrij.

Trefwoorden