PVDA, SP en Groenlinks: verhoog huurgrens vrije sector

12.02.10

PVDA, SP en Groenlinks: verhoog huurgrens vrije sector

Op een verkiezingsdebat van de Huurdersvereniging Amsterdam vonden SP, PvdA en GroenLinks elkaar in het optrekken van de huurliberalisatiegrens naar 800-900 euro. Een veel groter deel van de Amsterdamse woningvoorraad zou daarmee onder 'het puntentstelsel' gaan vallen. 

Maarten van Poelgeest (GroenLinks), Hans Bakker (SP), Luc Blommers (CDA), Hans Weevers (PvdA), Ivar Manuel (D'66) en Daniël A. van der Ree (VVD) gingen  donderdag 4 februari onder leiding van debatleider Amma Asante met elkaar in debat over Amsterdamse woningmarkt. Huurdersvereniging Amsterdam ziet vanwege dreigende bezuinigingen en verdere huurliberalisatie donkere wolken opdoemen voor vooral de lagere inkomens, starters en grote gezinnen op de woningmarkt. 
SP, PvdA en GroenLinks vonden elkaar zoals gezegd in het optrekken van de huurliberalisatiegrens naar 800-900 euro. "Als de huurliberalisatiegrens wordt opgetrokken dan bied je juist bescherming aan het middensegment", aldus Van Poelgeest (GL). Blommers (CDA) vreest dat het optrekken van de huurliberalisatiegrens ertoe leidt dat verhuurders minder woningen zullen verhuren en gezinnen daardoor noodgedwongen uit Amsterdam moeten vertrekken. VVD is voor liberalisering van de huren en wil koop van sociale huurwoningen door de middengroepen stimuleren.

Weevers (PvdA) vindt dat er alle reden is om jongeren voorang te geven op de woningmarkt. Hij verraste met het voorstel om alle Amsterdamse woningen van 35 m² en kleiner te reserveren voor niet-studerende jongeren. Van Poelgeest (GL) kon zich wel vinden in een dergelijk voorstel en voegde hier aan toe dat dit betekent dat woningen kleiner dan 35 m2 niet meer mogen worden samengevoegd.'Dan moeten we opnieuw met de corporaties gaan praten', aldus Van Poelgeest. Manuel (D'66) ziet dat totaal niet zitten. 'Ouderen of anderen die alleen zijn en een kleine goedkope woning goed kunnen gebruiken, die sluit je dan uit en van een gemengde wijk is geen sprake meer'. Wel is hij voorstander van het realiseren van tijdelijke jongenhuisvesting en het werken met jongerencontracten tot bv een leeftijd van 24 jaar. 'Net zoals dat nu met studenten gebeurt.'

Huurdersvereniging Amsterdam heeft zijn eigen aanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam geformuleerd. Die aanbevelingen en het volledige verslag van verkiezingsdebat zijn te downloaden op www.huurdersvereniging-amsterdam.nl

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.