Overslaan en naar de inhoud gaan

Prestatieafspraken Haarlem: ook hier huurverhogingen boven inflatie

Image

Net als in Amsterdam krijgen de corporaties in Haarlem de ruimte om de huren extra te verhogen. Volgens de nieuwe prestatieafspraken met de drie Haarlemse corporaties mag de huursom in 2020 met 1 procent boven inflatie stijgen. Ondertussen daalt de sociale voorraad de komende jaren: er worden relatief veel woningen gesloopt in transformatiegebieden.

In Haarlem worden naast de vierjarige Kaderafspraken per jaar prestatieafspraken vastgelegd met de drie corporaties Ymere, Pré Wonen en Elan. De meeste afspraken voor 2020 zijn een voortzetting van vorige jaren. Het college motiveert de extra ruimte voor huurverhoging met 1 procent boven inflatie - in afwijking van het landelijke Sociaal Huurakkoord - door te wijzen naar de hoge ambities van de gemeente op het gebied van transformatie en verduurzaming.
Opvallend is verder dat de corporaties hebben toegezegd meer woningen (100 stuks) buiten Haarlem in de regio Zuid-Kennemerland beschikbaar te stellen voor 'bijzondere doelgroepen'. Het Haarlems college wil daar kennelijk niet langer grotendeels alleen voor opdraaien. Het gaat daarbij om de huisvesting van statushouders, uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen en stadsvernieuwingsurgenten.

Een pijnpunt is de negatieve ontwikkeling van de sociale woningvoorraad in Haarlem. Omdat in nogal wat transformatiegebieden flinke aantallen sociale huurwoningen worden gesloopt loopt de voorraad terug. Bovendien bestaat de nieuwbouw in deze transformatiegebieden ook uit middeldure huur en koopwoningen teneinde meer gemengde wijken te creëren. Daarbij worden er ook in Haarlem nog sociale huurwoningen verkocht. Dat bij elkaar leidt in ieder geval de komende vijf jaar tot een afname van de sociale voorraad.
Ook het Haarlems college gaat uit van een nieuwbouwprogramma met 40 procent sociale huurwoningen. Het is de vraag in welke mate de corporaties dat kunnen financieren, zo blijkt uit de nieuwe prestatieafspraken. Elan Wonen voert zijn productie wel wat op in vergelijking met eerdere afspraken, maar voor Pré Wonen geldt het omgekeerde met een verwijzing naar haar financiële situatie. Ook wat Ymere betreft zit nieuwbouw er de eerste jaren niet in. Wel heeft Ymere daarom toegezegd minder woningen te liberaliseren en te verkopen dan eerder gepland. De corporatie investeert overigens momenteel wel veel in renovatie (onder andere Rozenprieel en Bavodorp).