Planbureau: woning verduurzamen meestal niet rendabel

24.08.20
Planbureau: woning verduurzamen meestal niet rendabel

De besparing die het verduurzamen van woningen oplevert weegt ook op de lange termijn meestal niet op tegen de investering. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving in een recente verkenning. Dit onderzoek vergelijkt de huidige energierekening van twintig verschillende typen huishoudens met de energierekening na verduurzaming plus de investeringslasten. Voor de meeste huiseigenaren is afwachten op lagere investeringskosten of betere regelingen financieel de aantrekkelijkste optie.

Pbl en de Amsterdam School of Real Estate bekeken de effecten van verschillende beleids- en financieringsinstrumenten op de woonlasten voor zowel de korte als de lange termijn. Denk aan de bestaande terugleververgoeding voor teveel opgewekte stroom uit zonnepanelen en de mogelijk nieuwe gebouwgebonden financiering. Ze rekenden voor twintig verschillende typen huishoudens door wat de verwachte energie-rekening in een representatieve tussenwoning zou zijn, zowel voor als na verduurzaming. Voor deze referentiewoning is uitgegaan van een woonoppervlak van 110 vierkante meter en een dak met oost/west-oriëntatie. Voor andere woningtypen kan de uitkomst dus anders zijn.
De verschillen tussen de groepen huishoudens zijn groot. De investering is voor iedereen ongeveer gelijk, terwijl de terugverdienmogelijkheden voor grootverbruikers, gezinnen met wat oudere kinderen, het grootste zijn. Maar zelfs deze huishoudens kunnen hun woning niet zonder meer woonlastenneutraal verduurzamen, aldus het Pbl. Daarbij staat ook de huidige salderingsregeling op de helling, wat de terugverdienmogelijkheden verder beperkt.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS