Plan voor 1500 woningen op terrein Food Center

04.04.2013
Image

Alleen het consortium VolkerWessels Vastgoed/Ballast Nedam ziet nog heil in de herstructurering van het Food Center in Amsterdam-West. De bedrijven verhuizen naar een nieuw complex aan de noordkant van het terrein. Nabij de Jan van Galenstraat ontstaat vervolgens plek voor een nieuwe wijk met ruim 1500 huur- en koopwoningen. Ook wordt de monumentale Markthal gerestaureerd.

Drie jaar geleden begon de gemeente een aanbesteding voor de herontwikkeling van het gebied. Slechts één consortium heeft eind vorig jaar een onvoorwaardelijke inschrijving gedaan. Ontwikkelaar AM/Bam en de combinatie Bouwfonds/Ymere vinden de risico's te groot. De combinatie VolkerWessels Vastgoed/Ballast Nedam denkt twintig jaar nodig te hebben om het terrein van 23,5 hectare een ander aanzien te geven.

De ontwikkeling start met de bouw van een nieuw afgesloten Food Center op de plek van het KET-terrein en het abattoir. De handel vindt straks plaats in nieuwe bedrijfshallen met een oppervlakte van 100.000 m2.

Na verplaatsing van de bedrijven ontstaat plek voor het autoluwe Marktkwartier. Het consortium denkt aan een heel gevarieerde mix van koop- en huurwoningen. Een kwart zal bestaan uit sociale huurwoningen. Parkeren gebeurt ondergronds. De woningen volgen volgens het consortium de laatste stand der techniek. Met goede isolatie, warmte/koude-opslag in de bodem en zonnepanelen op het dak. Bovendien krijgt iedere woning een aansluiting voor het opladen van elektrische auto's. De woningontwikkeling moet beginnen in 2015.

Belangrijk onderdeel van het plan is de restauratie van de Markthal. De monumentale hal krijgt een publiek karakter met ruimte voor evenementen, horeca en mogelijk een hotel. Voor de hal komt een groot groen grasveld. Nog voor de zomer besluit de gemeente of de herontwikkeling definitief aan het consortium wordt gegund.

De herontwikkeling is gevisualiseerd in deze VIDEO.