Pandemie remt woningbouwers in Amsterdam niet af: 7.410 woningen in 2021

13.01.2022
Image

Vorig jaar is in Amsterdam de bouw van 7.410 woningen gestart. Daarmee komt de bouwproductie over de afgelopen vier jaar op 29.000 woningen; nagenoeg gelijk aan de hoge ambities van het college. In 2021 zijn in totaal ruim 4.500 'betaalbare woningen' in aanbouw genomen, waarvan 2.719 middeldure woningen.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Bouwen en Wonen) spreekt van historische bouwcijfers. Hij is optimistisch over de bouwproductie de komende jaren. “De bouwpiek duurt voort en dat is goed nieuws voor Amsterdamse woningzoekenden en een impuls voor de stad. Dat we in de afgelopen acht jaar een stad zo groot als Dordrecht bijbouwen, lijkt inmiddels misschien bijna ‘gewoon’, maar het vraagt een enorme inspanning van ontwikkelaars, bouwers en gemeente. Dat het is gelukt om ondanks de coronapandemie, de toenemende schaarste aan personeel en stijgende bouwkosten, deze enorme nieuwbouwaantallen te realiseren, is een hele mooie prestatie.”

Vooral het enorme aantal middeldure huurwoningen (huren €750-€1040, prijspeil 2021) valt op. Reinier van Dantzig, fractieleider van D66 en lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, is dan ook in zijn nopjes: “Jaren knokken door D66 voor dit segment met voorstellen om de regels te versoepelen en afspraken te maken met pensioenfondsen over bouwaantallen betalen zich uit.”

Jaren bleef de bouw van deze huurwoningen ver achter bij de doelstellingen van het college. De bouwstart in 2021 van 2.719 middeldure woningen is een spectaculaire inhaalactie, maar niet voldoende om de ambities uit het college-akkoord alsnog waar te maken: in plaats van de gewenste 1.670 woningen werden er de laatste vier jaar gemiddeld per jaar 1.418 woningen in aanbouw genomen.


(klik op de grafiek voor aantallen per categorie)

Sociale huur blijft achter

De bouw van sociale huurwoningen blijft ver achter bij de ambities van het college en de corporaties. De productie bleef in 2021 steken op 1.449 door corporaties in aanbouw genomen woningen en 343 door overige particuliere partijen. Dit ligt ver onder de doelstelling van corporaties om jaarlijks 2.500 woningen in aanbouw te nemen.

Woningbouwcorporaties zijn in de afgelopen vier jaar begonnen met de bouw van 7.121 zelfstandige sociale huurwoningen (huur onder de 752 euro). Dat is gemiddeld per jaar 1.780. Dat is weliswaar 500 woningen per jaar meer dan dan in de periode 2014-2017, maar blijft ver achter bij de nagestreefde 2.500 per jaar. 

 

In Nieuw-West zijn in 2021 de meeste woningen in aanbouw genomen: 1.641. Daarna volgt Oost, met 1.543, Zuidoost met 1.340 en Noord met 1.292 woningen. In deze stadsdelen zijn vooral veel middeldure woningen in aanbouw genomen. In het Centrum valt op dat er vooral sociale huurwoningen bijkomen en in Noord worden naast de bouw van middeldure woningen ook veel koopwoningen in aanbouw genomen.