Ortec Finance: splitsing corporaties financieel verantwoord

27.06.2014

De commerciële en sociale activiteiten van woningcorporaties kunnen heel goed worden gesplitst zonder dat sprake is van onvoldoende financiële levensvatbaarheid of verlies van financiële zelfstandigheid. Zo concludeert Ortec Finance in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Belangrijk is wel dat de corporatie voorafgaand aan de splitsing een financieel gezond toekomstperspectief heeft.
Johan Conijn en Frank Vermeij hebben op basis van een speciaal ontwikkeld model de mogelijke financiële gevolgen van een juridische of administratieve splitsing beoordeeld. Zij wijzen in het rapport ‘Een financiële analyse van de mogelijke gevolgen van de DAEB-splitsing’ wel op bepaalde risico’s. Als in een schaarstegebied sprake is van een relatief grote commerciële (niet-DAEB) opgave, dan is de kans groot dat die tak financieel ongezond zal zijn. Volgens beide onderzoekers kan daar voorafgaand aan de splitsing rekening mee worden gehouden. Bijvoorbeeld door meer woningen over te zetten naar niet-DAEB, de solvabiliteit bij de start te verhogen of de winstuitkering aan het sociale bedrijfsonderdeel te verminderen.