Overslaan en naar de inhoud gaan
Ecostroom: initiatieven stranden vaak in gemengde VvE's
"Corporaties veel te afhoudend tegenover coöperatieve zonnestroomprojecten"

De energiecoöperatie GWL Ecostroom wil gemengde VvE's elders in de hoofdstad graag ondersteunen bij het aanleggen van zonnedaken, maar merkt dat initiatieven vaak stranden op blokkades van woningbouwcorporaties. Echter niet altijd. Zo trok de Alliantie bij een complex aan de Flevoparkweg zijn aanvankelijke bezwaren in en werkte mee. Op 21 april werd het project geopend door wethouder Van Doorninck. Bestuurder Noortje van Kleef van Ecostroom roept andere corporaties op ook over te schakelen op een CAN DO-benadering. 

Image
Gerealiseerd zonnedak aan de Flevoparkweg

Terwijl er overal wordt gepleit voor minder fossiele brandstoffen, zien we dat vrijwel alle vormen van duurzame energieopwekking controversieel zijn. Kernenergie, wind-op-land, zonneweides, warmtenetten; allemaal controversieel. Biomassa noemen we maar niet eens in het rijtje. Alleen het volbouwen van daken met zonnepanelen lijkt door iedereen te worden omarmd. Helaas lukt het nog onvoldoende om dit in hoog tempo voor elkaar te krijgen. 

Veel bedrijven zijn momenteel bovenal aan het overleven, overheden weten niet echt hoeveel vastgoed ze bezitten, energiecoöperaties hebben niet genoeg dakruimte beschikbaar om aan de groeiende vraag te voldoen en woningbouwverenigingen hebben hun prioriteiten bij isolatie gelegd. 

Een groot deel van de dakruimte in Amsterdam is van gemengde VVE’s, maar onderling overleg over de vorm van aanpak leidt meestal tot controverses. Zo gebeurt er ondanks alle goede bedoelingen, veel te weinig.

Snel veranderde regels en subsidies

Toen in 2014 de energiecoöperatie GWL Ecostroom werd opgericht, werd ons snel duidelijk dat de technische ontwikkeling, de wet- en regelgeving, de financiering en de bedrijfsmodellen zich in razend tempo ontwikkelden. Bedrijfsmodellen zijn heel snel verouderd, plannen moeten worden bijgesteld businesscases tegen het licht gehouden.

Sinds 2014 zijn de volgende landelijke regelingen bij ons langs gekomen: SDE, SDE+, SDE++, regeling verlaagd tarief, salderingsregeling, ISDE, BOSA en de SCE. Een deel van die regelingen bestaat al niet meer of wordt afgebouwd. 

Daarnaast zijn er lokale en provinciale regelingen die beogen het gebruik van zonnepanelen stimuleren, al dan niet in coöperatief verband. Al die regelingen verschillen van gemeente tot gemeente en van provincie tot provincie.

Verder zien we dat de technische ontwikkeling enorm snel gaat en dat zonnepanelen steeds meer vermogen hebben. Onze eerste panelen hadden 255 WP Nu gaan we richting 400. En tot slot zien we dat de financieringsmogelijkheden nogal verschillen per gemeente.

Omdat elk dak anders is en de regelingen constant veranderen is maatwerk en snel flexibel en professioneel handelen vereist. Rustig een concept uitrollen is geen optie. Tegen de tijd dat een overheid zijn planvorming heeft uitgewerkt komt men vanuit Den Haag of de Brussel al weer met op de proppen met nieuwe directieven. Daardoor gaat er vooral veel tijd en geld in papierwerk zitten en blijft het daadwerkelijk uitvoeren achter. Woningbouwverenigingen missen vooral de expertise en de slagkracht om zich een weg te banen in dit doolhof, maar loslaten en uitbesteden blijkt voor hen toch vaak een stap te ver.

Als Amsterdamse Energie coöperatie wordt Ecostroom voortdurend benaderd door bewoners en VVE’s om te kijken hoe hun VVE kan worden voorzien van panelen. Ook onze collega coöperaties krijgen die vraag vaak. Bewoners wonen doorgaans in een gemengde VVE waar een woningbouwvereniging een meerderheid of een – blokkerende -  minderheid heeft. 

Blokkades van corporaties

Het opstellen van een rendabel plan voor de bewoners is dan niet het grootste struikelblok. Het meenemen van alle bewoners kan lastig zijn maar die inspanning willen de verschillende energiecoöperaties in Amsterdam graag leveren, maar de initiatieven stranden echter vaak op blokkades van woningbouwverenigingen. Soms hebben ze daar nog argumenten bij maar vaak is het onwil of desinteresse. Met als gevolg dat het dak niet vol komt te liggen met panelen en de bewoners een optimaal rendement wordt onthouden. 

Herfst 2019 werden we benaderd door bewoners van een Amsterdamse VVE. Het betrof een gemengde VVE met een woningbouwvereniging die iets minder dan de helft van de appartementsrechten in handen had. Samen met de voorzitter van de VVE hadden ze een plan opgesteld. Door de overige eigenaren werd dit bestempeld als onbevredigend. Een van de leden van vroeg om hulp.

In weinig tijd werd een alternatief plan geformuleerd waarbij het rendement voor alle partijen een stuk hoger lag. De vergelijking van beide plannen in een VVE vergadering maakte dit zonneklaar. Desalnietemin werd een meerderheid van bewoners geblokkeerd door de minderheid van de woningbouwvereniging. 

Tot op heden hielden woningbouwverenigingen in deze situatie onwrikbaar vast aan hun plannen. De  gevolgen zijn bekend.  Er gebeurt helemaal niets; het dak wordt maar voor een deel van panelen voorzien; of, als alles meezat wordt er een vrijwel onrendabel plan uitgevoerd. 

Dat het ook anders kan lopen weten we ook:

Het kan ook anders

Bij de VVE aan de Flevoparkweg waren alle bewoners aanwezig op de ledenvergadering. Goed geïnformeerd en vastbesloten om een groen en rendabel project te realiseren. Hun keuze was gevallen op een coöperatief plan. Toen ze zich ook keerden tegen de door woningbouwvereniging de Alliantie gepresenteerde plannen leek de besluitvorming zoals gebruikelijk te verzanden. 

Toen gebeurde er iets uitzonderlijks: De Alliantie ging overstag en trok haar bezwaren in. Hulde! Er ging vrij veel tijd verloren om het dak te repareren en klaar te maken voor de zonnepanelen, maar ondertussen is dat achter de rug en is het project gerealiseerd. Ook een aantal bewoners van de Alliantie deed mee. Op 21 april 2022 werd het project in aanwezigheid van wethouder Van Doorninck met een feestelijke borrel geopend. Wij van Ecostroom zijn blij dat de eerste gemengde VVE zich door een coöperatie van zonnepanelen heeft laten voorzien. We hopen dat dit voorbeeld de brug opent voor meer – veel meer -  gemengde projecten.

Image
Bewoner Marijn van der Neut, Joris van Vuure (Ecostroom) en wethouder Marieke van Doorninck bij de opening van het zonnedak.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol type start> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.