Opening Amsterdamse Stadsambassade in Rotterdam

25.01.13
Opening Amsterdamse Stadsambassade in Rotterdam

Rond de honderd Amsterdamse creatieve doeners en denkers woonden gisteravond de opening bij van de Amsterdamse Stadsambassade in Rotterdam. Dit initiatief van Pakhuis de Zwijger/Stadlab Amsterdam en De Dépendance, het Rotterdamse podium voor Stadscultuur, moet leiden tot meer uitwisseling van kennis en initiatieven tussen beide steden. Het motto: mensen maken de stad.

Wethouder Freek Ossel (wijkaanpak) van de gemeente Amsterdam was met het gezelschap meegereisd om de officiële opening in De Dépendance te verrichten. Hij overhandigde symbolisch de Amsterdamse vlag aan zijn Rotterdamse collega Korrie Louwes (innovatie en participatie). Sinds september vorig jaar hangt op de gevel van Pakhuis de Zwijger al de Rotterdamse vlag: toen is de Rotterdamse Stadsambassade in Amsterdam geopend.

Voor de officiële opening hebben de genodigde Amsterdammers in de middag al met eigen ogen kunnen zien hoe Rotterdammers werken aan hun stad. Tijdens de Stadsexpeditie bezochten zij onder meer één van de leegstandprojecten: het Kus&Sloop-hotel van corporatie Vestia in de Afrikaanderwijk op Zuid. Deze wijk heeft onder meer door de transformatie van leegstaande woningen tot hotelkamers een nieuwe impuls gekregen, mede dankzij de inzet van lokale kunstenaars die de woningen onder handen hebben genomen.

Maar er gebeurt veel meer in Amsterdam en Rotterdam. De ambassadeurs uit beide steden die zich ieder op hun manier inzetten voor hun stad kunnen veel van elkaar leren, zo is het idee. Aan de oproep om mee te doen gaven in ieder geval veel Amsterdammers gehoor, van architecten tot sociale ondernemers, van lokale politici tot kunstenaars. Volgens directeur Egbert Fransen van Pakhuis de Zwijger zijn de eerste concrete stappen in Amsterdam al gezet. ‘Ongeacht het onderwerp van een bijeenkomst, wij nodigen een Rotterdammer uit.’

Op de dertiende verdieping in een leegstaand kantoorpand nabij Rotterdam CS had de Rotterdamse delegatie ook een inhoudelijk programma georganiseerd. Interim-bestuurder Jacques Thielen van Vestia (voorheen directeur-bestuurder van Far West) en André Thomsen, emeritus-hoogleraar woningbeer, werden onder meer aan de tand gevoeld over de gevolgen van de financiële crisis bij de corporatie en het kabinetsbeleid voor de wijkaanpak. Maar uiteindelijk is het woord weer aan de creatieve doeners en denkers: zij konden tijdens afsluitende borrel nieuwe contacten leggen om tot een samenwerking te komen. Wordt vervolgd. De ambities van de initiatiefnemers reiken verder dan Amsterdam en Rotterdam. Zij kijken zelfs over de landsgrenzen heen, getuige het adres van de nieuwe website (al dan niet met een knipoog): www.stadsambassade.eu

 

Kijk voor meer informatie op:

www.stadsambassade.eu

www.dezwijger.nl

www.dedependance.org

www.kus-en-sloop.nl

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.