Ook verlaging van overdrachtsbelasting leidt tot extra stijging woningprijzen

05.05.21
Ook verlaging van overdrachtsbelasting leidt tot extra stijging woningprijzen

Elke maatregel die zorgt voor meer financieringsruimte bij kopers, leidt tot hogere woningprijzen. Deze Nederlandse wetmatigheid blijkt ook op te gaan voor de verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters per 1 januari: in het eerste kwartaal stegen de huizenprijzen sneller. Ook nam de krapte verder toe en profiteerden veel doorstromers van de regeling.

De eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting moest koopstarters een duwtje in de rug geven. Uit cijfers die het Kadaster vandaag publiceert, blijken zij daarvan gretig gebruik gemaakt. Deze leeftijdsgroep was in het eerste kwartaal goed voor ruim 60 procent van alle woningtransacties, terwijl dat normaal rond de 45 procent ligt. Dat zijn echter lang niet allemaal starters. Om de maatregel uitvoerbaar te maken konden namelijk alle 35minners gebruik maken van de vrijstelling. Daar hebben ook veel doorstromers gebruik van gemaakt: zo’n 40 procent bezat al een huis.

Vanaf 1 januari is de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft, terwijl die voor beleggers is verhoogd van 2 naar 8 procent (geldt voor koop voor verhuur, voor vakantiewoning of voor derde woning of meer). De ongewenste bijeffecten, zoals de mate waarin doorstromers gebruik maken van de regeling, beleefden overigens waarschijnlijk een eenmalige piek in het eerste kwartaal. Sinds 1 april geldt namelijk dat alleen woningen tot 400.000 euro in aanmerking komen voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Vermoedelijk hebben enerzijds veel 35-minners hun huizenkoop eind vorig jaar uitgesteld tot na 1 januari en zijn er ook transacties naar voren gehaald om gebruik te maken van de volledige vrijstelling die tot 1 april geldt. De maximale koopprijs is hals-over-de-kop - maar toch een kwartaal later - toegevoegd nadat het kabinet geen uitvoerbare definitie kon vinden voor starters op de woningmarkt.

Maar een constante in Nederlandse huizenmarkt is, of het nu om de rente, het hypotheekrenteaftrek of ouderlijke schenkingsvrijstellingen gaat: meer financieringsruimte bij kopers jaagt alleen maar de huizenprijzen verder op. De vrijstelling van overdrachtsbelasting zorgt er in dit geval voor dat starters 2 procent hoger kunnen bieden en dat doen ze ook. Volgens sociaalgeograaf Cody Hochstenbach is het schrappen van de overdrachtsbelasting vooral ideeënarmoede. De verheerlijking van woningbezit verhindert structurele oplossingen, zo reageert hij op Twitter. "We kunnen ons haast geen andere oplossing voorstellen dan starters wat geld toe te stoppen of nog meer te laten lenen."
Hij pleit net als Hans de Geus - auteur van 'Hoe ik toch huisjesmelker werd' - voor een zwaardere belasting op woningbezit.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.